Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
İlçemiz Tavaklı Köyü Alanında 303 Ada ile 110 Nolu Ada Arasında Kalan Tescil Harici ve Kadastral Boşluklara dair 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Tavaklı Köyü Alanında 303 Ada ile 110 Nolu Ada Arasında Kalan Tescil Harici ve Kadastral Boşluklara dair 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-171008024) ve 303 Ada ile 110 Nolu Ada Arasında Kalan Tescil Harici ve Kadastral Boşluklara dair 1/1000 Ölçekli İlave+Tadilat Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP-171008016) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 06/03/2023 tarihli toplantısında 2023/23 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere yayınlanmıştır. 08/03/2023

               

               

 

    Deniz TAYFUR                              Seyfettin DEMİRKIRAN                               Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

   Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                                     İlan Memur                    Zabıta Memuru

 

 

 

 

Halil KESKİN

 Bel. Bilgi İşlem Sorumlusu