Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Çanakkale İli Ezine İlçesi Danişment Mahallesi 221 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaz

 

TUTANAK

 

       

Çanakkale İli Ezine İlçesi Danişment Mahallesi 221 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Ezine Belediyesi Encümeninin 22/08/2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Onaylanan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve uygulamaya dair çıkarılan Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Belediye hoparlöründen ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 23/08/2023

 

BELGEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN LİNK'E TIKLAYINIZ

1-Parselasyon Planı

2-Mal Sahipleri Araştırma

3-Tescile Esas Dağıtım Cetveli