Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Belediyeler Kanununun 69. Maddesi Uyarınca Arsa Tahsisinin Duyurulması

T.C.
EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI

Sayı    :

E-79974216-100-15474

 

14.02.2024

Konu  :

Dar Gelirlilere Arsa Tahsisinin Duyurulması Hk.

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi :

a) 01/12/2022 Tarih 2022/150 Sayılı Meclis Kararı.
b) 04/01/2024 Tarih 2024/9 Sayılı Meclis Kararı.
c) 09/02/2024 Tarih 2024/14 Sayılı Meclis Kararı.

 

Ezine Belediyesi Meclisimizin ilgi (a), (b), (c) kararları ile Belediyeler Kanununun 69. Maddesi uyarınca çıkarılan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yönetmelikte belirtilene "Dar Gelirli" vatandaşlara Camikebir Mahallesi tapusunda kayıtlı Kazanlıkuyu mevkiindeki arsalar ile Danişment ve Gazi Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan arsaların tahsisi kararı alınmıştır.
Söz konusu yönetmelikte belirtilen Dar Gelirli vatandaşların arsa tahsisi için 01/03/2024 tarihine kadar Ezine Belediyesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat edenlerde aranacak şartlar;
a) Dar gelirli olmak, ve asgari ücretin birbuçuk katından %25 fazlasından aşağı geliri olmak,
b) Kendisinin, eşinin veya onsekiz yaşından küçük çocuklarının Ezine Belediyesi sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak,

c) En az bir yıldan beri Ezine Belediyesi sınırları içinde ikâmet ediyor olmak,

d) Afete maruz kalmış olmak,

e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak,

f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak,

Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir.


Son Müracaat Tarihi: 01/03/2024


Konunun Muhtarlık İlan Panosunda duyurulması ve ilan edilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Deniz TAYFUR
Fen İşleri Müdürü

 

Dağıtım :

CAMİKEBİR MAHALLESİ MUHTARLIĞI
GAZİ MAHALLESİ MUHTARLIĞI
SEFERŞAH MAHALLESİ MUHTARLIĞI
DANİŞMENT MAHALLESİ MUHTARLIĞI
CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARLIĞI