Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10

Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Memurluğu

EVLENME BAŞVURUSU

 

►Evlenecek kişiler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın, (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna yapabilirler.

 

►Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.

(Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir.)

 

►Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar.

 

►On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.

Ayrıca;

 

a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile

b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

 

EVLENME BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

 

►T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Asılları ve Fotokopileri {Erkek-Kadın}

(Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar.)

 

► Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu {Erkek-Kadın}

 

►5 Adet Vesikalık Fotoğraf (Çiftlerin sağlık raporunu Evlendirme Memurluğuna ibraz etmeleri durumunda 4 adet vesikalık fotoğraf)

(Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.) {Erkek-Kadın}

 

█ T.C. Nüfus Cüzdanları/T.C. Kimlik Kartları fersude olmuş veyahut veriliş tarihi 10 yılı geçmiş ise yenisi ile değiştirilmesi gerekmekte olup aksi halde kabul edilmeyecektir.

 

EVLENDİRME MEMURU: ERTUĞRUL TAN -  TEL: 0 286 618 52 30 DAHİLİ 110-134

 

DEMET İTİK

DEMET İTİK

Telefon: -

E-posta: -

SELÇUK AYDOĞDU

SELÇUK AYDOĞDU

Telefon: -

E-posta: -