Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
İlçemiz Danişment Mahallesi Birinci Etap 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Danişment Mahallesi Birinci Etap 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan notu değişikliği (UİP-17583496) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 17/11/2022 tarihli toplantısında 2022/140 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere yayınlanmıştır 18/11/2022

               

               

 

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru

 

 

 

 

Hakan SİVİŞ

 Bel. Bilgi İşlem Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN NOTLARI

 

 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ EZİNE İLÇESİ 1. ETAP İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU VE PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ İLE BİR BÜTÜNDÜR.
 2. 1/1000 ÖLÇEKLİ EZİNE ÖLÇEKLİ EZİNE İLÇESİ 1. ETAP İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ONAMA SINIRI PLAN PAFTASINDA GÖSTERİLEN SINIRDIR.
 3. PLANDA VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT ve YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
 4. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN, KISMEN GELİŞME KONUT ALANI, KISMEN PARK ALANI, KISMEN YOL ALANI, KISMEN ANAOKULU ALANI, KISMEN BELEDİYE HİZMET ALANI, KISMEN KÜLTÜREL TESİS ALANI, KISMEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE KISMEN TİCARET-KONUT ALANI'DIR.
 5. PLANLAMA ALANINDA BULUNAN HER TÜRLÜ YAPI PARSELİNDE; İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENECEK OLAN KISIMLARDA MİNİMUM PARSEL ŞARTI ARANMAKSIZIN TRAFO, TELEKOM YAPILARI, SANTRAL BİNALARI VB. YAPILABİLİR
 6. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN GELİŞME KONUT ALANLARINDA EMSAL=1.50 TAKS:0.40, Yençok=Z+4 KAT VE EMSAL=1.20 Yençok=Z+3 KAT TAKS:0.40'DIR.
 7. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN ANAOKULU ALANI'NDA, EMSAL=1.50 Yençok=4 KAT'TIR. İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 8. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN KÜLTÜREL TESİS ALANI’NDA, EMSAL=1.50 Yençok=4 KAT'TIR. İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 9. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE, EMSAL=1.50 Yençok=4 KAT'TIR. İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 10. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN BELEDİYE HİZMET ALANI’NDA, EMSAL=1.50 Yençok=5 KAT'TIR. İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 11. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN TİCARET-KONUT ALANI’NDA, EMSAL=1.50 TAKS=0.40, Yençok=Z+4 KAT'TIR. İLÇE BELEDİYESİNCE ONAYLANACAK AVAN PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.
 12. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN GELİŞME KONUT ALANLARINDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 500 M2 OLUP, TİCARET-KONUT ALANLARINDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1000 M2'DİR.
 13. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YER ALAN GELİŞME KONUT ALANINDA,  EMSAL DEĞERİNİN %5’İNİ VE YENÇOK=5.50 M.Yİ GEÇMEMEK ÜZERE BAĞIMSIZ VEYA ZEMİN KATLARDA TİCARİ BİRİMLER YER ALABİLİR.
 14. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN, PARK ALANLARINDA İLGİLİ KAMU KURULUŞUNUN UYGUN GÖRÜSÜ ALINMAK ŞARTI İLE TRAFO, SU DEPOSU, MUHTARLIK EVİ GİBİ YAPILAR YAPILABİLİR. BU ALANDA YAPILACAK YAPILARIN EMSALİ 0.05’İ, Yençok; 6.50 M’Yİ GEÇEMEZ. 
 15. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YOLLARDAN 5 METRE KOMŞU PARSEL VE FONKSİYON ALANLARINDAN 4 METRE ÇEKME MESAFESİ BIRAKILACAKTIR.
 16. PLANLAMA ALANINDA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE, İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKSIZIN, YAPI ADA/PARSELLERİ İÇERİSİNDE VE PARK ALANLARINDA İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜ ALINARAK TEKNİK ALTYAPI ALANLARI YAPILABİLİR.
 17. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLAR İSKÂN EDİLEBİLİR. İSKÂN EDİLEN 1. BODRUM KAT HARİÇ DİĞER BODRUM KATLAR EMSALE DÂHİLDİR. EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN 1. BODRUM KAT EMSALE DAHİL OLMAYIP İSKAN EDİLEBİLİR. BODRUM KATLAR AYRICA ORTAK ALAN (SPOR SALONU, SOSYAL TESİS, SIĞINAK, SU DEPOSU, TESİSAT ODASI, OTOPARK V.B.) OLARAK DA KULLANILABİLİR.
 18. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE YAPI YAKLAŞMA SINIRI DIŞINDA 25 M² Yİ GEÇMEYEN BEKÇİ VE GÜVENLİK KULÜBELERİ İLE NİZAMİYE VE KARŞILAMA BİRİMLERİ YAPILABİLİR, BU YAPILAR EMSALE DÂHİL DEĞİLDİR.
 19. 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN VE BU KANUN KAPSAMINDA, PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK HER TÜRLÜ YAPIDA VE ÇEVRE DÜZENLEME KARARLARINDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'NÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULMASI ZORUNLUDUR.
 20. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE TESİS EDİLECEK ELEKTRİK, SU, KANALİZASYON, HABERLEŞME TESİSİ VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİNE AİT PROJELER İLGİLİ KAMU KURULUŞLARININ ARADIĞI STANDARTLARA UYGUN OLARAK YAPILIP ONAYLANMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
 21. “SIĞINAK YÖNETMELİĞİ” VE “OTOPARK YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
 22. 1.NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 102. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (d) BENDİNE 28.09.2011 TARİH VE 102732 SAYILI GENELGE GEREĞİNCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 20.05.2020 TARİHİNDE ONAYLANAN ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. YAPILACAK YAPILARA AİT LABORATUAR DENEYLERİNE DAYALI SONDAJLI ZEMİN ETÜDÜ UYGUN GÖRÜLMEDEN PROJE ONAYI YAPILAMAZ.
 23. PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ İLE YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
 24. BU İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.