Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
İlçemiz Mahmudiye Köyü 191 Ada 1 Parsel ve kadastral boşluklara dair 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

TUTANAK

 

 

                İlçemiz Mahmudiye Köyü 191 Ada 1 Parsel ve kadastral boşluklara dair 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-17973405) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (UİP-17658269) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 17/11/2022 tarihli toplantısında 2022/138 sayılı kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediye Hoporlöründen duyurularak Belediyemiz İlan Panosunda ve Ezine Belediyesi Resmi İnternet Sitesinde Duyurular sayfasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere yayınlanmıştır 18/11/2022

               

               

 

 

 

Deniz TAYFUR                                  Seyfettin DEMİRKIRAN                                Aylin KURTULAN             İ. Tolga FAKILI

Fen İşleri Müd. V                            Bel. Harita Mühendisi                    İlan Memuru               Zabıta Memuru

 

 

 

 

Hakan SİVİŞ

 Bel. Bilgi İşlem Sorumlusu