Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
Belediye Encümenimizce 04/07/2023 Tarih 2023/181 sayılı Encümen Kararı

TUTANAK

 

 

Belediye Encümenimizce 04/07/2023 Tarih 2023/181 sayılı Encümen Kararı ile Camikebir Mahallesi 361 ada 2-27 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümenimizin 04/07/2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Onaylanan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve uygulamaya dair çıkarılan Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Belediye hoporlöründen ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 05/07/2023

 

 

 

 

 Deniz TAYFUR           Oğuzhan BULAN              İ. Tolga FAKILI        Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.       Bel. Harita Teknikeri            Zabıta Memuru              İlan Memuru

 

 

 

 

 

       Hakan SİVİŞ

Bilgi İşlem Sorumlusu

 

BELGEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN LİNK'E TIKLAYINIZ


Parselasyon Planı

Tescile Esas Dağıtım Cetveli

Mal Sahipleri Araştırma