Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
İlçemiz Danişment Mahallesi 221 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz imar planı uygulaması

TUTANAK

 

 

İlçemiz Danişment Mahallesi 221 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 maddesi gereğince imar uygulaması yapılmış olup Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümenimizin 10/01/2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Onaylanan Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve uygulamaya dair çıkarılan Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca 1 Ay süre ile ilan edilmek üzere Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Belediye hoporlöründen ve Ezine Belediyesi Resmi internet Sitesinde “DUYURULAR” sayfasında yayınlanmıştır. 11/01/2023

 

 

 

 

 Deniz TAYFUR        Seyfettin DEMİRKIRAN     İ. Tolga FAKILI        Aylin KURTULAN

Fen İşleri Müd. V.       Bel. Harita Mühendisi          Zabıta Memuru              İlan Memuru

 

Tescile Esas Dağıtım

ASKI-PAFTASI

KADASTROYA-SIRALI