Bizi takip edin.

İletişim Merkezi

0 (286) 618 10 10
EZİNE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 138 ADA 7 PARSEL KARŞISINDA BULUNAN ALANDA 3 ADET 6 M2 ALANIN ATM(PARAMATİK) ÜNİTESİ OLARAK KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR.
İhale Tarihi : 17.01.2023

Aşağıda özellikleri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif ” usulüyle 17.01.2023 tarihinde, tabloda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümen Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

 1. İhaleye ait Şartname mesai saatleri içinde Belediye veznesine gireceği her ayrı işyeri için 1000,00 TL bedel yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler;
a-) İstekli bankanın Çanakkale il sınırlarında bir şubeye sahip olduğuna dair belge.

b-) İstekli Tüzel kişi; Türkiye'de tebligat adres beyanı, Sanayi veya Ticaret Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname. 

c-) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu

d-) Ezine Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 2. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI
 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
 2. Ezine Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
  İlan olunur.

  EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İHALE İLANI

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

GEÇİCİ

S.N

 

İHALE TARİHİ

 

SAATİ

ADA / PARSEL NO

CİNSİ

M2

MUHAMMEN KİRA BEDELİ YILLIK

TEMİNAT

1

17.01.2023

11.00

-

-

6.00

36.000,00

3.000,00 TL

2

17.01.2023

11.10

-

-

6.00

36.000,00

3.000,00 TL

3

17.01.2023

11.20

-

-

6.00

36.000,00

3.000,00 TL