MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Nisan ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:35-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2012 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemize ait 2012 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.03/04/2013

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU           HALİL SEVİM         HASAN TETİK

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ     MECLİS KÂTİBİ       MECLİS KÂTİBİ