MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Eylül ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Mehmet CAN.

 

KARAR NO:80-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 8’lik T.H. Mühendis kadrosunun 5’lik, 1 adet 8’lik T.H. Mühendis kadrosunun 6’lık, 3 adet 10’luk T.H. Tekniker kadrosunun 7’lik olarak ihdasının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 8’lik T.H. Mühendis kadrosunun 5’lik, 1 adet 8’lik T.H. Mühendis kadrosunun 6’lık, 3 adet 10’luk T.H. Tekniker kadrosunun 7’lik olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/09/2013

KARAR NO:81-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Ant Sanayi Ü. Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adına ve kendi adına Ahmet Taha Bilgen’in borcunu yapılandırma talebinin görüşülmesi neticesinde; Ant Sanayi Ü. Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adına ve kendi adına Ahmet Taha Bilgen’in talebi üzerine borcunun yapılandırmasının yapılıp yapılamayacağı konusunda bir araştırma yapılması için konun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/09/2013

KARAR NO:82-)Gündemimizin 4. Maddesinde yer alan Müstecirimiz Uysal YILMAZ’ın, Mezbahanın kira süresinin uzatılması ile kira artırımı konusunda ki talebinin görüşülmesi neticesinde; dilekçe sahibine ulaşılıp taleplerini daha detaylı bir şekilde açıklayan dilekçe vermesi gerektiğinin tebliğ edilmesi, bu çerçevede müstecirimizin talebinin bir sonraki meclis toplantısında yeniden görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/09/2013

KARAR NO:83-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 no’lu imar adasının imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 no’lu imar adasının imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.04/09/2013

KARAR NO:84-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 21 ada, 107 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 21 ada, 107 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.04/09/2013

KARAR NO:85-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişikliği ile ilgili bazı hususların görüşülmesi neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişikliği ile ilgili bazı hususların incelenmesi açısından imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/09/2013

KARAR NO:86-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Çanakkale ili Ezine İlçesi Gazi Mahallesi Hecrinyeri mevkii 190 ada, 9 parselde bulunan 5206 m²’lik taşınmazın Tadilat+İlave İmar Planının görüşülmesi neticesinde; Çanakkale ili Ezine İlçesi Gazi Mahallesi Hecrinyeri mevkii 190 ada, 9 parselde bulunan 5206 m²’lik taşınmazın 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planı oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.04/09/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI