MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Mart ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY, Levent POLA, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:27-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 103 ada, 8-9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 103 ada 8-9 parsel no’larında kayıtlı mülkiyeti Ezine Belediyesine ait taşınmazların 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.06/03/2013

KARAR NO:28-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan 40 no’lu imar adasının imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan 40 no’lu imar adasının imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporu okunduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.06/03/2013

KARAR NO:29-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İş Güvenliği Yönetmeliğinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi.06/03/2013

KARAR NO:30-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 93 ada, 33 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 93 ada, 33 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.06/03/2013

KARAR NO:31-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 98 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 98 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.06/03/2013

KARAR NO:32-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemizde imar planı tadilatı ile ticaret alanı olan ve ihtiyaç duyulan imar adalarının nizamı ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemizde imar planı tadilatı ile ticaret alanı olan ve ihtiyaç duyulan imar adalarının nizamı ile ilgili imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.06/03/2013

KARAR NO:33-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz futbol sahasının yanında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait alanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz futbol sahasının yanında bulunan mülkiyeti Belediyemize ait alanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 29 yıllığına tahsis edilmesi kapsamında Kamusal ve Mali Araştırma Komisyonu oluşturulması, komisyon üyelerinin; Belediye Meclis Üyeleri Halil SEVİM, Mehmet ÖZKAN ve Sadık YILMAZ olarak belirlenmesi, komisyonun geçerlilik süresinin, konuyla ilgili gerekli araştırma, iş ve işlemlerin tamamlayıncaya kadar geçerli olmasına ve bu bağlamda konun incelenmek üzere Kamusal ve Mali Araştırma Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/03/2013

KARAR NO:34-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, Ezine Belediyesinde şirket aracılıyla çalışan işçilerin maaşlarının ödenmesi çerçevesinde meydana gelen teehhürün neden kaynaklandığının açıklanmasına dair Belediye Meclis Üyeleri Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN ve Mehmet CAN’ın 06/03/2013 tarihli yazılı önergeleri; Belediye Meclisimizi ilgilendiren bir konu kapsamında olmadığından dolayı teklif maddesi olarak gündeme alınması oy birliğiyle ret edildi.06/03/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI