MECLİS KARARLARI

2013 Yılı Belediye Meclisi Ekim ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:87-)Gündemimizin 1. maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Mezbahamızın müsteciri Uysal YILMAZ’ın dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Mezbahanın müstecirimiz tarafından AB standartları çerçevesinde ve ilgili belgelerde gösterildiği üzere yeniden yapılandırılması şartıyla, kira şartnamesinin süresi doluncaya kadar şartnamedeki kira artışının devam etmesi, mevcut kira şartnamesi süresi dolduktan sonra günün şartlarına göre kira artışının yeniden belirlenmesi, bahse konu mezbahamızın kira süresinin 02/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 20 yıllığına kiraya verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:88-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Ant Sanayi Ü. Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adına ve kendi adına Ahmet Taha Bilgen’in borcunu yapılandırma talebiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde; Ant Sanayi Ü. Madencilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Adına ve kendi adına Ahmet Taha Bilgen’in borcunu yapılandırma talebinin tekrar görüşülmesi açısından Ezine Belediye Başkanlığı Plan, Bütçe ve Komisyonumuzun talebi üzerine komisyonumuza Kasım ayı Meclisimize kadar süre tanınması oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL                  HALİL SEVİM                    HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ               MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:89-)Gündemimizin 3. Maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 nolu adasının imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 ada no’lu imar adası ve yeşil alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL ve Meclis Üyesi Salih ÖZTEN’in Çekimser oyuna karşına oy çokluğuyla kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:90-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada 107 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada 107 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN’ın Çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:91-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada 9 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın ilave+tadilat imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada 9 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın ilave+tadilat imar planı oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:92-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 4 no’lu imar adası için talep edilen imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde 4 no’lu adadaki kat artışına yönelik imar planı tadilatının adadaki diğer mülkiyet sahipleri ile birlikte bu husus değerlendirilip imar planı tadilatına esas dosyasının ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlatılarak Belediye Meclisimize sunulması durumunda plan tadilatının Meclisimizce değerlendirilebilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:93-)Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN ve Mehmet CAN’ın oy birliğiyle gündeme alınan 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesi gereğince 5 yıllık imar programında yapılacak işlerin öncelik sıralarının tespit edilmesinin görüşülmesi neticesinde; 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesi gereğince imar planı olan yerlerde Belediyelerin 5’er yıllık imar programı hazırlaması gerektiği, mevcut 5’er yıllık imar programımız 31/12/2013 tarihinde sona ereceğinden bahse konu 5 yıllık imar programında yapılacak işlerin öncelik sıralarının tespit edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

KARAR NO:94-)Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN ve Mehmet CAN’ın oy birliğiyle gündeme alınan Servis Aracı Ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Servis Aracı ücretlerinin belirlenmesi açısından Çalışma Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/10/2013

 

HALİL BÜYÜKEROL                  HALİL SEVİM                    HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ               MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI