MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Mayıs ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY, Hikmet ÖZCAN, Mehmet CAN.

 

KARAR NO:35-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alanUEDAŞ Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin03/04/2011 tarih ve 978 sayılı yazıları ile istenilen imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde imar planımızın 7L-I paftasında kalan Yahya Çavuş 3. Sokak ile Yahya Çavuş 4. Sokağın kesiştiği yerdeki yeşil alana konulmak istenen trafonun, talep edilen plan göre imar planı tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.02/05/2012

KARAR NO:36-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2011 Yılı Bütçe ve İdari Kesin Hesabının görüşülmesineticesinde;2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu oy birliğiyle kabul edildi.02/05/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI