MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Kasım(2) ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: H.Serap ERTÜRK, Mehmet CAN, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:86-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2013 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi neticesinde; 2013 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.26/11/2012

KARAR NO:87-)2013 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi 2013 Yılı Ücret Tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca Miktarı Tespit Edilen Belediye Vergi ve Harç Gelirleri oy birliğiyle kabul edildi.26/11/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI