MECLİS KARARLARI

2012 Yılı Belediye Meclisi Haziran ayı kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER:Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:37-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden harçların belirlenmesinin görüşülmesineticesinde;kanal açma aracı ile döşenecek kanalizasyon borularının metresinin KDV hariç 20’lik çap’a kadar 8 lira, 20’lik çap 10 lira, 30’luk çap 12 lira, 40’lık çap 20 lira, 60’lık çap 25 lira olması ve bahse konu aracın mücavir sahamızdaki yerlere gitmesi halinde boru çapına göre KDV hariç ücreti haricinde km başına 3 TL’sı yol bedeli alınması ayrıca ilçemizde yapılan inşaatların üzerine inşaat ile ilgili bilgilerin yazıldığı tanıtım levhalarının Belediyemiz tarafından yaptırılarak bahse konu tanıtım levha ücretinin 130 TL’sı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.06/06/2012

KARAR NO:38-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemizde bulunan bazı sokak ve park isimlerinin belirlenmesinin görüşülmesineticesinde;ilçemizdeki isimsiz sokak ve parkların isimlendirilmesi çerçevesinde konunun imar komisyonuna havale edilerek komisyonumuzun çalışma yapması oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:39-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan tapunun 2 ada, 6 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesineticesinde;Kaymakamlık Lojmanı ile söz konusu yapılacak konutların arasında bulunan Seferşah Mahallesi tapunun 2 ada, 6 parsel no’sunda kayıtlı 489,52 m²’lik arsanın yeşil alan olarak imar tadilatı yapılması durumunda halkın nefes alabileceği bir bölgenin oluşması sağlanacağından söz konusu arsanın yeşil alan olarak imar plan tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.06/06/2012

KARAR NO:40-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde 93 ada, 40 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesineticesinde;bahse konu parselde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 29. maddesine göre 5 kat imar durumu verilemeyeceği bildirildiğinden imar planı tadilatı talebi Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN’ın Çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla ret edildi.06/06/2012

KARAR NO:41-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 81 ada, 25 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı talebinin görüşülmesineticesinde;İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan tapunun 81 ada 25 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Ceyhanlar Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Ev Tekstil Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne ait taşınmazın 1/1000 ölçekli tadilat imar planı talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:42-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tadilat ilave imar planı taleplerinin görüşülmesineticesinde;İlçemiz Gazi Mahallesinde bulunan tapunun 190 ada 9 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Algül Petrol, Otomotiv, Oto yedek parça, Nakliye, İnşaat Turizm, Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli tadilat+ilave imar planı talebinin incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:43-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Ticari Taksi Çalıştırma Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 3. ve 5. bendine binaen gerekli belirlemelerin yapılmasının görüşülmesineticesinde;Ticari Taksi Çalıştırma Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 3. Şıkkında belirtilen Taşıt Ruhsat Harcı, Kayıt ve Çalışma Ruhsatı Belge ücretleri, yine aynı Yönetmeliğin 5. Maddesinin 5. Şıkkında belirtilen Ticari Taksilerin Çalışma Şekil ve Şartları, sayıları, Taşıtların Teknik Özellikleri, Yaşı, renginin belirlenmesi hususlarının araştırma ve incelenme yapılması bakımından Belediye Meclisi Trafik Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:44-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak ve yapılmakta olan inşaatların yaz ayının gelmesi sebebiyle gürültü ve görüntü kirliliği oluşturmaması açısından inşaat faaliyetlerin durdurulması ile ilgili olarak tarih belirlenmesinin görüşülmesineticesinde; İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak ve yapılmakta olan inşaatların yaz ayının gelmesi sebebiyle gürültü ve görüntü kirliliği oluşturmaması açısından inşaat faaliyetlerin 2012 yılı içerisinde 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında durdurulması oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:45-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden Meclis Üyesi Mehmet YAZICIOĞLU’nun Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla gündemimize alınan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi adının değiştirilmesi talebinin görüşülmesineticesinde;Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK ve Mehmet YAZICIOĞLU’nun Kabul oyuna karşılık, Meclis Üyeleri Sadık YILMAZ, Mehmet ÖZKAN, Salih ÖZTEN ve Mehmet CAN’ın Çekimser oyuna karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden İlçemiz Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi adı değiştirilmemiştir.06/06/2012

KARAR NO:46-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesinin görüşülmesineticesinde;mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/06/2012

KARAR NO:47-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Türkiye Diyanet Vakfı Ezine Şube Başkanı-İlçe Müftüsü Ahmet YAYLALI’nın Çanakkale İli Ezine İlçesi Seferşah Mahallesi Kasaba Civarı Boyalık mevkii 26-29-N-C pafta, 21 ada, 83 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat Nazım İmar Planı ile Tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesineticesinde; Türkiye Diyanet Vakfı Ezine Şube Başkanı-İlçe Müftüsü Ahmet YAYLALI’nın Çanakkale İli Ezine İlçesi Seferşah Mahallesi Kasaba Civarı Boyalık mevkii 26–29-N-C pafta, 21 ada, 83 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat Nazım İmar Planı ile Tadilat İmar Planı teklifinin araştırma ve incelemesinin yapılması için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/06/2012

KARAR NO:48-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Cengiz UYSAL’ın Çanakkale İli Ezine İlçesi Camikebir Mahallesi Gölcük mevkii 30.29.T pafta, 110 ada, 24 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat Nazım İmar Planı ile Tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesineticesinde; Cengiz UYSAL’ın Çanakkale İli Ezine İlçesi Camikebir Mahallesi Gölcük mevkii 30.29.T pafta, 110 ada, 24 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat Nazım İmar Planı ile Tadilat İmar Planı teklifinin araştırma ve incelemesinin yapılması için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/06/2012

KARAR NO:49-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Fatma SEYREKBASAN’ın Çanakkale İli Ezine İlçesi Tavaklı Köyü Taşlıcaburun mevkii 23 K I c pafta, 1306 ve 1303 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesineticesinde;Fatma SEYREKBASAN’ın Çanakkale İli Ezine İlçesi Tavaklı Köyü Taşlıcaburun mevkii 23 K I c pafta, 1306 ve 1303 parsel’de kayıtlı taşınmazın Tadilat İmar Planı teklifinin araştırma ve incelemesinin yapılması için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/06/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI