KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Akçin Çayı ıslah çalışmaları
Bahar Panayırı …
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı …
Belediye Bakanımız Sayın Haluk BABAOĞLU, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HAKKINDA DUYURU
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:105-)Gündemimizin 1. maddesinde yer alan 2014 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi neticesinde; 2014 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013

KARAR NO:106-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2014 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi 2014 Yılı Ücret Tarifeleri ile Bakanlar Kurulunca Miktarı Tespit Edilen Belediye Vergi ve Harç Gelirleri oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013

KARAR NO:107-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satışının yapılmasına dair Şehitler Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU’nun 05/11/2013 tarihli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Gölcük mevkiinde tapunun 30.29.T. pafta, 103 ada, 8 ve 9 no’lu 1295.69 m²  miktarındaki arsaların satışının yapılmasına dair Şehitler Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut KÖROĞLU’nun 05/11/2013 tarihli dilekçesinin bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.21/11/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL                  HALİL SEVİM                    HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI                  MECLİS KÂTİBİ               MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                       (Bulunmadı)


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır