KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY.

 

KARAR NO:17-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve Zabıta Amirliğinde görev yapan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, diğer İtfaiye Personeli, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Memuru, Zabıta Memuruna 2013 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği Teşkilatında, kadrolu görev yapmakta olan Zabıta Amiri ve İtfaiye Amirine 209.-TL’sı, Zabıta Memurları, Trafik Memurları, İtfaiye Onbaşıları, İtfaiye Erleri ve İtfaiye Şoförlerine de 199.-TL’sı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

KARAR NO:18-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Ezine Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 25/01/2013 tarih ve 326 sayılı yazısına istinaden, 6183 Sayılı A.A.T.Ü.H. Kanununun 90. Maddesine göre Satış Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üyenin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün 25/01/2013 tarih ve 326 sayılı yazısına istinaden, 6183 Sayılı A.A.T.Ü.H. Kanununun 90. Maddesine göre Satış Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyesi Halil SEVİM Asil, Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/02/2013

KARAR NO:19-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 1989-1990 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 1989-1990 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı talebi oy birliğiyle ret edildi.06/02/2013

KARAR NO:20-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 103 ada, 8-9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 103 ada, 8-9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.06/02/2013

KARAR NO:21-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Engin GEREK’e ait ilçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan taşınmazın imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; Engin GEREK’e ait ilçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan taşınmazın imar planı tadilatı incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.06/02/2013

KARAR NO:22-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İş Güvenliği Yönetmeliğinin görüşülmesi neticesinde; İş Güvenliği Yönetmeliğinin Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanarak bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

KARAR NO:23-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planlarının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Yücedoğa Gıda Tarım ve Hayvancılık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli mevzi imar planı talebi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

KARAR NO:24-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Pis su borusu alımının görüşülmesi neticesinde; İlçemizin Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 5.000,00 metre pis su borusunun (PVC/HDPE/KORUGE tip-değişik tip ve çaplarda) İller Bankasına borçlanılarak alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

KARAR NO:25-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İlçemiz Akçin Çayı üzerine yapılması planlanan köprü için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz merkez Barbaros Caddesi ile Bülent Ecevit Caddesini birbirine bağlayacak olan Akçin Çayı üzerine yapılması planlanan köprünün bahse konu tüm iş ve işlemlerinin yerine getirmesi çerçevesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

KARAR NO:26-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü plan inceleme komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi 40 no’lu imar adasının imar planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü plan inceleme komisyonunca hazırlanan raporu incelenmek üzere İmar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2013

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır