KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:71-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesinde tapunun 190 ada, 9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemiz Gazi mahallesinde tapunun 190 ada 9 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave+tadilat imar planının iptal edilmesine ve 1/25000 ölçekli Güney Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni nazım imar planı plan notları doğrultusunda hazırlanacak planın Belediye Meclisimize görüşülmek üzere getirilmesi halinde konunun Meclisimizce değerlendirilmesine oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2012

KARAR NO:72-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 322–323–325 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların bulunduğu alan ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 321–322–323 ve 325 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazlarında bulunduğu alan ile ilgili imar komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan imar planı tadilatının uygun olduğu oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2012

KARAR NO:73-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 40 ada, 6 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 40 ada, 6 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın parselin bütün katlarda bahçe mesafesi bırakılmadan kütle olarak ticaret alanına alınması ayrıca İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan 40 no’lu imar adasının Atatürk Caddesine bakan parsellerinin tamamının bütün katlarda bahçe mesafesi bırakılmadan kütle olarak ticaret alanına alınmasına oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2012

KARAR NO:74-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 81 ada, 25 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 81 ada, 25 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın parselin bütün katlarda bahçe mesafesi bırakılmadan kütle olarak ticaret alanına alınması ayrıca İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan 81 no’lu imar adası ile 41 no’lu imar adasının Spor alanı Sokağa bakan parsellerinin tamamının bütün katlarda bahçe mesafesi bırakılmadan kütle olarak ticaret alanına alınmasına oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2012

KARAR NO:75-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada, 83 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; 21 ada, 83 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı plan notlarında belirtilen “Müftülük sitesi, konferans salonu, Kuran kursu, pansiyon, lojman, idari bina, bekçi evi vb. tesisler inşa edilebilir” hükmünden pansiyon ibaresinin kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM           HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır