KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER:Salih ÖZTEN.

 

KARAR NO:27-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2011 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemize ait 2011 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.04/04/2012

KARAR NO:28-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesineticesinde; Belediyemiz Encümen Üyeliğine Hanife Serap ERTÜRK ve Mehmet YAZICIOĞLU gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.04/04/2012

KARAR NO:29-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Belediyemiz Meclis Üyeleri Levent POLA, Hanife Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU ve Mehmet CAN Belediyemiz İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.04/04/2012

KARAR NO:30-)Gündemimizin 5. Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Belediyemiz Meclis Üyeleri Halil SEVİM, Hasan TETİK, Mehmet ÖZKAN, İrfan ULUSOY ve Hikmet ÖZCAN Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.04/04/2012

KARAR NO:31-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Ezine Belediyesi İmar Yönetmeliğinin bazı maddeleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi İmar Yönetmeliğinde geçen “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği” ibaresinin “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” olarak değiştirilmesine, 1. maddesinde yer alan Çıkmalar ile ilgili hususun iptal edilmesine, 2. Maddesinde yer alan Çatılar bölümünde Çatı piyeslerinin tavan seviyesinin en alçak yerinden 1.50 m olarak kalmasına, 3. Maddesinde yer alan çatı vizesi ile ilgili maddenin kaldırılmasına, 7. Maddesinde yer alan Köşe Başı parsellerde çekme mesafesi ile ilgili hususun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/04/2012

KARAR NO:32-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 233 no’lu imar adası üzerindeki imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde imar planımızın 6L-I paftasında 29600–29800 yatay, 29600–29800 düşey koordinatları arasında kalan tapunun 233 no’lu imar adasında yollara 5.00 m, komşu parsellere 3.00 m mesafeli Ayrık-İkiz nizam 4 kat imar durumlu yapılanma koşulunu Blok nizam–4 kat olarak imar planı tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.04/04/2012

KARAR NO:33-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan UEDAŞ’ın Trafo Bina Yeri konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; UEDAŞ’ın Trafo Bina Yeri konulu talep yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/04/2012

KARAR NO:34-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Meclis Üyesi Halil SEVİM’in imar planımız ile belirlenen ticaret alanlarına ilaveten bazı caddelerinde ticaret alanına alınmasına dair yazılı önergesinin görüşülmesi neticesinde; imar planımız ile belirlenen ticaret alanlarına ilaveten İlçemiz Seferşah Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, İlçemiz Bahçelievler Caddesi ve Yahya Çavuş caddesinin ticaret alanına alınması hususunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/04/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır