KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER:Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:21-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesine istinaden Beldemize ait mevcut tanıtıcı amblemin onaylanmasının görüşülmesi neticesinde; Amblemimiz üzerinde bulunan Beyaz zemin renk Saflığı ve temizliği, 1886 rakamı Belediyenin kuruluş tarihini, Yeşil Dairenin ve yazının rengi yöremizde bulunan bereketli toprakları ve yeşil doğayı, Açık yeşil zeytin dalları ve üzerinde bulunan siyah zeytin taneleri barışı ve ilçemizdeki siyah zeytin üretimini, Mavi renk ve yeşil üzerindeki noktalar ile kırmızı yelken ve güneş İlçemizin turizm bölgesi ve deniz ve kumsalını, Kırmızı ve Beyaz renkli şemsiye ve şezlong güneşlenen insanı ifade etmekte olup, Beldemizi tanıtmak amacıyla kullanılacağı oy birliğiyle kabul edildi.07/03/2012

KARAR NO:22-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz Servis Araçları ve Ticari Taksi Çalıştırma Yönetmeliğine istinaden Teknik Komisyon, Şoför Seçim Komisyonu, Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu ve Çalıştırma Komisyonu üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesineticesinde;Teknik Komisyon Üyelerinin Hüseyin ESKİCİ Zabıta Amir Vekili, Ezine Şoförler ve Otomobilciler Yetkilisi Yılmaz GONCA, Usta Şoför Rahmi DOĞAN, Şoför Seçim Komisyonu Üyelerinin Hüseyin ESKİCİ Zabıta Amir Vekili, Ezine Şoförler ve Otomobilciler Yetkilisi Yılmaz GONCA, Usta Şoför Kerim ÇAKIR, Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu Üyeleri Kaan TONKA Belediye Avukatı, Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN ve Levent POLA, Hüseyin ESKİCİ Zabıta Amir Vekili, Ezine Şoförler ve Otomobilciler Yetkilisi Yılmaz GONCA ve yine Yılmaz GONCA bulunmadığında Yedek üye olarak Kadir KÜÇÜKŞEN, Mehmet ERGİN Belediye Trafik Memuru, Çalıştırma Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyesi Levent POLA, Hikmet ÖZCAN, Hanife Serap ERTÜRK, Halil SEVİM ve Salih ÖZTEN oy birliğiyle seçilmişlerdir.07/03/2012

KARAR NO:23-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Çanakkale Dağıtım A.Ş.’nin24/01/2012 tarih ve CNDG.12.2998 sayılı yazı ile talep edilen basınç düşürme istasyonu konulmak istenen yerin imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesineticesinde; Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin talep ettiği İlçemiz Seferşah Mahallesinde imar planımızın 7L-IV paftasında bulunan 29500-29700 düşey ve 30700-30800 yatay koordinat değerleri arasında kalan park alanı içine doğalgaz basınç düşürme istasyonu yapılması oy birliğiyle kabul edildi.07/03/2012

KARAR NO:24-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Seyfettin SEVİM’in Camikebir Mahallesi Gazhane mevkii Tapunun ND pafta, 40 ada, 6 parsel no’da bulunan bina için tadilat projesi hazırlanması yada parsel bazında ticari binaya dönüştürülmesi talebinin görüşülmesineticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Gazhane mevkiinde tapunun ND pafta, 40 ada, 6 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili talebin imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/03/2012

KARAR NO:25-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2 ada, 6 parsel no’lu489.52 m²’lik arsanın yeşil alana dönüştürülmesine dair Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN’ın yazılı soru önergesinin görüşülmesineticesinde; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2 ada, 6 parsel no’lu 489.52 m²’lik arsanın yeşil alana dönüştürülmesi hususunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/03/2012

KARAR NO:26-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün Su Tarifeleri konulu yazısının görüşülmesineticesinde; 2011/55 sayılı Belediye Meclis kararındaki Su Satış Hasılatı Ücret Tarifelerinin e) bendindeki Hastane ve Tedavi Kurumları, f) bendindeki Askeri Birliklerden ve h) bendindeki Resmi Kurumlardan beher tonu (KDV) hariç belirlenen ücretlerin yine aynı tarife listesinin d) bendine göre beher tonu (KDV) hariç 2.20.-TL’sı olarak belirlenmesi, belirlenen yeni fiyatın 2. Dönem su endeks fiyatlarından sonra uygulanması, faturaların aylık olarak düzenlenmesi Belediye Bütçe Kararnamesinde belirtilen “2 ayda bir tahakkuk yapılarak yıllık 6 dönem tahakkuk yapılması” belirtildiğinden ayrıca bilgisayar programlarımız ve personel yetersizliğinden faturaların aylık olarak düzenlemesinin mümkün olmayacağı oy birliğiyle kabul edildi.07/03/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır