KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:13-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve Zabıta Amirliğinde görev yapan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, diğer İtfaiye Personeli, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Memuru, Zabıta Memuruna 2012 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği Teşkilatında, kadrolu görev yapmakta olan Zabıta Amiri ve İtfaiye Amirine 198.-TL’sı, Zabıta Memurları, Trafik Memurları, İtfaiye Onbaşıları, İtfaiye Erleri ve İtfaiye Şoförlerine de 188.-TL’sı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

KARAR NO:14-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek ek ödeme tutarlarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2012 tarih ve 350 sayılı genelgesi ile yeniden düzenlenen ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Oranları Cetvelinin 9. Pozisyon Unvanındaki Harita Mühendisi ile İnşaat Mühendisinin c) bendinde belirtilen azami %130 üst oran üzerinden %110, yine Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Oranları Cetvelinin 11. Pozisyon Unvanındaki Teknikerin Öğrenim Durumu Diğerleri/c) bendinde belirtilen azami %85 üst oran üzerinden %85 artış yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.01/02/2012

KARAR NO:15-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Çanakkale Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 24/01/2012 tarih ve CNDG.12/2998 sayılı yazısı ile istenilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 24.01.2012 tarih ve CNDG.12/2998 sayılı yazısı ile Belediye sınırlarımız içinde EPDK onaylı avn ve tatbikat projelerinde görülen basınç düşürme istasyonlarının 4646 Sayılı Doğalgaz piyasası Kanununa göre uygulama imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

KARAR NO:16-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

KARAR NO:17-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde Hastane alanında Ezine Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 26/01/2012 tarihin ve B104ISM4175001/234 sayılı yazısı ile istenilen imar plan tadilatının görüşülmesi neticesinde; Mevcut imar planında yollara ve komşu parsellere 10 m yapı yaklaşma mesafeli sağlık tesisleri alanı (Hastane) olarak belirlenen alan, hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat imar planında aynen korunduğu, ancak mevcut 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesi aynen korunurken güvenlik, bekçievi, trafo, jeneratör, tuvalet vb. yapılarda yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 m’ye kadar yaklaştırılabileceği bu bağlamda 100 Yataklı Devlet Hastanesi altyapı ve çevre düzenlemesi kapsamında jeneratör binası yapımı için hazırlanan imar planı tadilatı oy birliğiyle karar verildi.01/02/2012

KARAR NO:18-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Ezine Belediye Başkanlığı Servis Araçları Yönetmeliği ile Ticari Taksi Çalıştırma Yönetmeliğine binaen gerekli komisyonların oluşturulmasının görüşülmesi neticesinde; bahse konu seçimlerin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların ilgi yerlerle yapılması ve diğer muhtelif işlemlerin yerine getirilebilmesi dolayısıyla konunun Belediye Trafik Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

KARAR NO:19-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ezine Belediye Oto Garajında hizmet vermekte olan Otobüs Firmalarının oto garaj giriş çıkış ücretlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin taleplerinin görüşülmesi neticesinde; bahse konu otobüs firmalarının araçlarının oto gara peron yapsın yada yapmasın her giriş çıkışlarında 10.-TL’sı ücret ödemeleri oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

KARAR NO:20-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Camikebir Mahallesi Bayramiç Caddesi 93 ada, 40 parsel’de bulunan taşınmazın uygulama imar planında 4 kat olarak gözüken imar durumunun 5 kat olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi neticesinde; Camikebir Mahallesi Bayramiç Caddesi 93 ada, 40 parsel’de bulunan taşınmazın uygulama imar planında 4 kat olarak gözüken imar durumunun 5 kat olarak belirlenmesi hususunun incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/02/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır