KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Hikmet ÖZCAN, Levent POLA, Mehmet CAN.

 

KARAR NO:1-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2012 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2012 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/01/2012

KARAR NO:2-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2012 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılacak olan 2 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 4 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ve 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatın Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisine 2.200,50.-TL’sı, 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Harita Mühendisine 1.893,87.-TL’sı, 4 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker’e 1.482,61.-TL’sı, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner’e 842.33.-TL’sı, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat’a 830.09.-TL’sı aylık ödeme yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.04/01/2012

KARAR NO:3-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2011 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi neticesinde; Belediyemizin 2011 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin kontrolü için Denetim Komisyonuna 9 oyla Halil SEVİM, 9 oyla Hanife Serap ERTÜRK, 9 oyla Hasan TETİK, 7 oyla Mehmet YAZICIOĞLU, 7 oyla Salih ÖZTEN seçilmişlerdir.04/01/2012

KARAR NO:4-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2012 yılı içerisinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı Kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2012 yılında Belediyemiz Meclis Başkanına, Meclis Üyelerine ve Komisyonda görev yapan Üyelere 58.-TL’sı, gerek duyulması halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere 53.-TL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:5-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis Toplantılarının 2012 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2012 yılı içerisinde Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftasının Çarşamba günü yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.04/01/2012

KARAR NO:6-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye meclisinin 2012 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin 2012 yılı içerisinde Ağustos ayında tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.04/01/2012

KARAR NO:7-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadrolarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe istinaden Belediyemiz Norm Kadroları oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:8-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan İlçemiz Tavaklı Köyü Gül Köy sitesinin bulunduğu yerde yapılan ıslah imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Tavaklı Köyü Gülköy sitesinde 27800-27950 yatay ve 12350-12450 düşey koordinatlar arasında kalan, 02.03.2011 tarih ve 2011/6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yeşil alandan açılan yol genişliğinin 7.00 m olmasına ayrıca mevcut imar planında “A” Lejantı ile belirlenen konut alanında yapılanma koşulları Aİ-2 (Ayrık-İkiz  nizam  2 kat) maksh:6.50 m, maks.TAKS:0.40 inşaat yoğunluğu ve yapı yaklaşma sınırının Belediyesince belirlenmesine oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:9-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İmar Yönetmeliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09/12/2011 tarih ve 745 sayılı yazısında belirtilen hususların görüşülmesi neticesinde; Çanakkale İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediyemiz 05/20/2011 tarih ve 2011/43 sayılı Meclis Kararıyla alınan yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermesi akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.12.2011 tarih ve B.09.0.MHG.0.10.00.00–745 sayılı yazısı ile yönetmelikte bulunan bazı maddelerin ilgili idarece tekrar değerlendirilmesinin Belediyemiz imar komisyonunca yapılması için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:10-)Gündemimizin 11. maddesinde yer alan Ezine Mal Müdürlüğünün 21/12/2011 tarih ve 1473 sayılı yazısı ile talep edilen İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 73 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 73 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak 07.12.2011 tarih ve 2011/57 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı tadilatının iptal edilmeyerek bahse konu taşınmazın bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak kalması Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN ve Salih ÖZTEN’in Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:11-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı ücretlerinin görüşülmesi neticesinde; Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı ücretleri oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

KARAR NO:12-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine yetki devri yapılmasının görüşülmesi neticesinde; Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine yetki devri yapılması oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2012

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır