KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:57-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 73 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesi sınırları içerisinde bulunan, imar planımızın 7L-IV paftasında 29250-29350 yatay, 30200-30300 düşey koordinatları arasında kalan, tapunun 73 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın bulunduğu mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Askeri gazino alanı olarak görülen yer için 1/1000 ölçekli Belediye Hizmet alanı olarak hazırlatılan imar planı tadilatı ile Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenen alanda Belediye Hizmet Tesisleri ile beraber bu alana hizmet verecek İdari Sosyal Tesisler de (Yönetim Binası-Kafeterya-Güvenlik-Gazino vb. tesisler) yapılabilecek olup, E(emsal):1.40 H:13.50m ve kat adedinin 4 kat olmasıyla ilgili imar planı tadilatı oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

KARAR NO:58-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Tavaklı Köyü Gül Köy Sitesinin bulunduğu yerin ıslah İmar Planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 2291 ve 2292 no’lu parsellerin ön kısmında bulunan yeşil alanın bir kısmının yol olarak yapılan imar planı tadilatının, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre 7.00 m olarak düzenlemesi hususunun incelenmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

KARAR NO:59-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Halihazır haritalarının İller Bankası marifetiyle yaptırılmasının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz halihazır haritalarının çok eski olması ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın revizyon görmesi gerektiğinden Sayısal halihazır harita ve imar planlarının revizyonunun İller Bankası marifetiyle yaptırılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

KARAR NO:60-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 2012 yılı içerisinde 2 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 4 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince 2012 yılı içerisinde Belediyemizde 2 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 4 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ve 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

KARAR NO:61-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediye Meclisi Trafik Komisyonunun 06/12/2011 tarih ve 2011/1 no’lu Ezine Belediyesi Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisi Trafik Komisyonunun hazırlamış olduğu 06/12/2011 tarih ve 2011/1 no’lu Ezine Belediyesi Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

KARAR NO:62-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediye Meclisi Trafik Komisyonunun 06/12/2011 tarih ve 2011/2 no’lu Ezine Belediyesi Servis Aracı Yönetmeliği raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisi Trafik Komisyonunun hazırlamış olduğu 06/12/2011 tarih ve 2011/2 no’lu Ezine Belediyesi Servis Aracı Yönetmeliği raporu oy birliğiyle kabul edildi.07/12/2011

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             HASAN TETİK

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 


 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır