KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:42-)Gündemimizin 2. Maddesinde yer alan Ezine Mal Müdürlüğünün 13/07/2011 tarih ve 1074 sayılı yazısıyla talep edilen İlçemiz Camikebir Mahallesi 73 ada, 8 parsel no’da kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon imar raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 73 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gazino olarak görüldüğünden bahse konu taşınmazın Halk Eğitim Merkezine tahsis edilmesi için kamu hizmet alanı olarak talep edilen imar planı tadilatının yapılmaması Meclis Üyesi Mehmet CAN’ın Çekimser, Meclis Üyeleri Mehmet ÖZKAN ve Salih ÖZTEN’in Ret oyuna karşılık Oyçokluğuyla kabul edildi.05/10/2011

KARAR NO:43-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz uygulamaları için İmar Yönetmeliğine ilave madde hususu eklenmesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi İmar Yönetmeliği oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2011

KARAR NO:44-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan UEDAŞ’ın 25/08/2011 tarih ve 3091 sayılı yazısı ile trafo yerleri ile ilgili talep edilen imar planı tadilatları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; UEDAŞ’ın 25/08/2011 tarih ve 3091 sayılı yazısıyla trafo yerleri ile ilgili talep edilen imar planı tadilatları imar komisyonumuzun almış olduğu 16/09/2011 tarih ve 2011/6 no’lu kararına binaen imar planı değişikliği yapılması oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2011

KARAR NO:45-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde bulunan otopark imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde imar planımızın 7L-III paftasında 30100–30300 yatay, 30050-30300 düşey koordinatları arasındaki imar adasında imar planı tadilatı gerektiğinden Belediyemizce imar planı tadilatı hazırlatılmış olup, hazırlatılan imar planı tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2011

KARAR NO:46-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemizde ön ödemeli sayacı bulunmayan ve Belediyemize su borcu bulunan abonelerimize ön ödemeli su sayacı takılmasının ve ilgili hususların belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemize su borcu bulunan ve su borcunu ödememeyi alışkanlık haline getiren sorunlu ve problemli abonelerimize Belediyemiz imkanları el verdiği ölçüde, Belediyemiz tarafından sayaçların takılması; takılan sayaçların ücretlerinin abonelerden kartlarına her su yüklemeye geldiklerinde toplam sayaç alacağımızın tamamı bitinceye kadar 25.00.-TL’lik taksitler halinde tahsil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.05/10/2011

KARAR NO:47-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemizde ikamet etmekte olan Oktay AVCI’nın Camikebir Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesi isminin değiştirilmesi talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesinde bulunan Kenan Evren Caddesinin isminin değiştirilmesi talebi Meclis Üyeleri Salih ÖZTEN ve Mehmet ÖZKAN’ın Kabul, Meclis Üyeleri İrfan ULUSOY ve Mehmet CAN’ın Çekimser oyuna karşılık Oyçokluğuyla Ret edildi.05/10/2011

KARAR NO:48-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediye Başkanının Yurtdışındaki bazı kentlerde inceleme ve araştırma programına katılabilmesi için gerekli Belediye Meclis Kararının alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi neticesinde; Belediye Başkanının Kentsel ve Şehircilik Projeleri üzerine araştırmalar yapmak, katı atık ve arıtma tesislerinde incelemelerde bulunmak, konu ile ilgili toplantı konferans ve brifinglere katılmak ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/06/2005 gün ve 5003-5020.2005.62 sayılı Genelgesine göre uçak bilet bedeli, transfer ücreti ve günlük yasal harcırahlarının Belediye Bütçesinden ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.05/10/2011

KARAR NO:49-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ticari Taksi ve Servis Araçları Yönetmeliğinin hazırlanabilmesi için ihtisas komisyonu oluşturulmasının görüşülmesi neticesinde; bir yıl süreyle geçerli olmak üzere Belediye Meclisi Trafik Komisyonu oluşturulmasına, bu komisyonda görev alacak kişilerin Belediyemiz Meclis Üyeleri Hanife Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Levent POLA ve Mehmet ÖZKAN olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.05/10/2011

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           HASAN TETİK             HALİL SEVİM

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır