KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: İrfan ULUSOY.

 

KARAR NO:17-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2010 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemize ait 2010 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.06/04/2011

KARAR NO:18-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Mehmet YAZICIOĞLU, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Hikmet ÖZCAN yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2011

KARAR NO:19-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Encümen Üyeliğine Hanife Serap ERTÜRK ve Levent POLA gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2011

KARAR NO:20-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Asil Katip Üyeliğine 11 oy’la Hasan TETİK, 9 oy’la Halil SEVİM, Yedek Katip Üyeliğine de 11 oy’la Mehmet CAN, 5 oy’la İrfan ULUSOY yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2011

KARAR NO:21-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması neticesinde; İrfan ULUSOY, Hikmet ÖZCAN, Mehmet CAN, Hanife Serap ERTÜRK ve Mehmet YAZICIOĞLU Belediyemiz İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2011

KARAR NO:22-)Gündemimizin 7. Maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Hikmet ÖZCAN, Halil SEVİM, Hasan TETİK, Levent POLA ve Mehmet ÖZKAN Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2011

KARAR NO:23-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas 2010/89, Karar 2010/856 sayılı kararına istinaden Tam Zamanlı Sözleşmeli Sebahaddin UÇAR’ın çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Çanakkale İdare Mahkemesinin Esas No:2010/89, Karar No:2010/856 sayılı dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme Kararına istinaden İnşaat Teknikeri Sebahaddin UÇAR’ın Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak görevine başlaması ve 2011 yılı içerisinde aylık maaşının net 1385.98.-TL’sı olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/04/2011

KARAR NO:24-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Madra Dağı ve Kazdağları Belediyeler Birliğine üye olunması ve iki asil ve bir yedek üyenin belirlenmesi neticesinde; Madra Dağı ve Kazdağları Belediyeler Birliğine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi gereği üye olunmasına, Birlik Tüzüğüne göre birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanı haricinde Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hanife Serap ERTÜRK ile Sadık YILMAZ’ın Asil Üye, Meclis Üyesi Levent POLA’nın Yedek Üye olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/04/2011

KARAR NO:25-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Bankadan çek karnesi talep etmeye, imzalamaya Belediye Mali Hizmetler Müdürünün yetkili kılınmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz adına Bankadan çek karnesi talep etmeye ve imzalamaya Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürü Rıfat AÇAROĞLU’nun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.06/04/2011

KARAR NO:26-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Türk Kızılay’ının, Ezine Kızılay Şube Başkanlığına yer tahsis edilmesinin görüşülmesi neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Baransel Caddesi İşhanı 1. Kat B Blok 115 kapı no’lu işyerinin Ezine Kızılay Şube Başkanlığına 5 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/04/2011

KARAR NO:27-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi Pazaryeri Mevkiinde, Tapunun 26.29 N.D pafta, 81 ada, 25 parsel no’sunda kayıtlı 174.51 m²’lik arsa içerisindeki 15.50 m olan inşaat yüksekliğinin 1.00 m. arttırılmasına ilişkin İsmail CEYHAN’ın dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Pazaryeri Mevkiinde, Tapunun 26.29 N.D pafta, 81 ada, 25 parsel no’sunda kayıtlı 174.51 m²’lik arsa içerisindeki 15.50 m olan inşaat yüksekliğinin 1.00 m. arttırılmasına ilişkin İsmail CEYHAN’ın dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/04/2011

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK         LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ          MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır