KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:10-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve Zabıta Amirliğinde görev yapan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Memuru ve Zabıta Memurlarına 2011 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği Teşkilatında, kadrolu görev yapmakta olan Zabıta Amiri ve İtfaiye Amirine 187.-TL’sı, Zabıta Memurları, Trafik Memurları, İtfaiye Onbaşıları, İtfaiye Erleri ve İtfaiye Şoförlerine de 177.-TL’sı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/02/2011

KARAR NO:11-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah mahallesinde tapunun 21 ada, 16 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; planlama alanımızın güneyindeki 12.00 m’lik araç yoluna cephesinde 5.00 m, batısındaki yol cephesinde 3.00 m, kuzeyindeki yol cephesine ise teşekküle bağlı olarak yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi şartıyla plan tadilatı yapılabilmesine oy birliğiyle karar verildi.02/02/2011

KARAR NO:12-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde tapunun 123 ada, 47 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclis İmar Komisyonunun 2011/1 sayılı kararı doğrultusunda imar planı tadilatı ile oluşturulan 4 adet imar adasından mevcut 3 adet binanın bulunduğu imar adasındaki yoğunluğun E:1.20, diğer 3 adet imar adasında ise E:0.60 max TAKS : 0.20, max h: 9.50 m ve en küçük parsel büyüklüğünün 500 m² olması Meclis Üyesi Mehmet YAZICIOĞLU, Mehmet CAN, İrfan ULUSOY, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK ve Mehmet ÖZKAN’ın Kabul, Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, Meclis Üyesi Sadık YILMAZ ve Salih ÖZTEN’in Ret, Meclis Üyesi Halil SEVİM ve Levent POLA’nın Çekimser oyuna karşılık Nisbi oyla kabul edildi.02/02/2011

KARAR NO:13-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Belediyemizin de üyesi olduğu TROAS katı atık yönetim birliği tarafından katı atık bertaraf tesisi yapılmasına yönelik ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesine dair Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemizin de dahil olduğu TROAS katı atık yönetim birliği tarafından katı atık tesisi yapılmasına yönelik çevre ve etki değerlendirme, fizibilite ve proje hazırlama çalışmalarının İller Bankası’na yaptırılmasına, bu çalışmaların bedelinin payımıza düşen kısmının %75’inin İller Bankası’nca hibe olarak karşılanmasına, kalan %25’inin TROAS katı atık yönetim birliği tarafından İller Bankası’na nakit olarak yatırılmasına, mücbir sebepler dışında belediyemizce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların belediyemiz payımıza düşen kısmının hisselerimizden kesilmesi hususunda İller Bankasına yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya Belediye Başkanı Halil BÜYÜKEROL’un yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.02/02/2011

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         H.SERAP ERTÜRK            LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ        MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır