KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:1-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2011 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2011 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

KARAR NO:2-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2011 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılacak olan 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 3 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ve 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatın Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis’e 2.057,66.-TL’sı, 3 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker’e 1.385,98.-TL’sı, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner’e 787,59.-TL’sı, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat’a 776,14.-TL’sı aylık ödeme yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

KARAR NO:3-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İçişleri Bakanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine göre personel çalıştırma talebinde bulunduğumuzdan dolayı İçişleri Bakanlığından gelecek olan olumlu cevaba istinaden 2011 yılı içerisinde çalıştırılmak istenilen 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis ve 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikerin Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; İçişleri Bakanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine göre personel çalıştırma talebinde bulunduğumuzdan dolayı İçişleri Bakanlığından gelecek olan olumlu cevaba istinaden 2011 yılı içerisinde çalıştırılmak istenilen 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis’e 1.686,60.-TL’sı, 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker’e 1.319,98.-TL’sı aylık ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.05/01/2011

KARAR NO:4-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2010 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi neticesinde; Belediyemizin 2010 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin kontrolü için Denetim Komisyonuna 10 oyla İrfan ULUSOY, 10 oyla Halil SEVİM, 10 oyla Hasan TETİK, 10 oyla Mehmet YAZICIOĞLU, 10 oyla Mehmet ÖZKAN seçilmişlerdir.05/01/2011

KARAR NO:5-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2011 yılı içerisinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı Kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2011 yılında Belediyemiz Meclis Başkanına, Meclis Üyelerine ve Komisyonda görev yapan Üyelere 55.-TL’sı, gerek duyulması halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere 50.-TL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/01/2011

KARAR NO:6-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Danişment Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 277 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın Roman Konut Projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Danişment Mahallesi Helvacı Tepesi mevkiinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 277 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın Roman Konut Projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz devrine oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

KARAR NO:7-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 254 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 66 ada, 103 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Esentepe Caddesi ve Beyazıt Caddesi üzerindeki ticaret alanında olan imar adalarının konut alanı olmasına oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

KARAR NO:8-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis Toplantılarının 2011 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2011 yılı içerisinde Meclis Toplantılarının haftanın Çarşamba günü yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

KARAR NO:9-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye meclisinin 2011 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin 2011 yılı içerisinde Ağustos ayında tatil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.05/01/2011

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK       LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ        MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI            (Bulunmadı)

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır