KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:66-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2011 yılı içerisinde Belediyemizde 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 3 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ve 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince 2011 yılı içerisinde Belediyemizde 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, 3 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker, 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner ve 1 Adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.01/12/2010

KARAR NO:67-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İçişleri Bakanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine göre personel çalıştırma talebinde bulunduğumuzdan dolayı İçişleri Bakanlığından gelecek olan olumlu cevaba istinaden 2011 yılı içerisinde 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis ve 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; İçişleri Bakanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine göre personel çalıştırma talebinde bulunduğumuzdan dolayı İçişleri Bakanlığından gelecek olan olumlu cevaba istinaden 2011 yılı içerisinde 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis ve 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.01/12/2010

KARAR NO:68-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemizde yapılacak olan arıtma tesisi yerine ait ilave imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 11 no’lu adasında kalan Belediyemizin kanalizasyon şebeke hattı için gerekli olan Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ilave imar planı oy birliğiyle kabul edildi.01/12/2010

KARAR NO:69-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İşgaliye harcı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi doğrultusunda alınan işgaliye harcının, sadece Belediye sınırlarımız içinde imar planı dışında kalan bölgelerde Devlet Karayollarına cephesi olan parsellerden muaf tutulması oy birliğiyle karar verildi.01/12/2010

KARAR NO:70-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ayvacık Birlik Kooperatif Başkanı Ramazan YALÇIN’ın ilçemizdeki okullara öğrenci indirmek üzere girişlerine izin verilmesi hususunda taraflarına belge verilmesi talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemize öğrenci bırakan Ayvacık Birlik Kooperatifine ait araçlara; Güzergah İzin Belgesi Tipi, Araç Sahibi, Araç Modeli, Araç Şasi No, Araç Plakası, Trafik Ruhsatı No, Çalışma Ruhsat Tarih/No, Araç Uygunluk No, Dilekçe Tarih/No, Makbuz Tarih/No, Araç Sahibi Vatandaşlık No, Çalışılacak Güzergah ve izin dönemini belirtir Servis Araçları Güzergah İzin Belgesi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/12/2010

KARAR NO:71-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çanakkale İl Müdürlüğü Ar-Ge Plan ve Etüt Proje Tesis Müdürlüğünün Trafo Bina Yerleri konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Çanakkale İl Müdürlüğü Ar-Ge Plan ve Etüt Proje Tesis Müdürlüğünün 08.D.05.8170/01 proje numarasıyla yer alan Ezine İlçesi, AG-OG elektrik şebekesi tevsii çalışmaları çerçevesinde şebekede yeni yapılacak olan trafo binalarından Pazar alanı içinde bulunan 2/16 no’lu trafo yeri ile ilgili proje değişikliği yapıldığından bahse konu trafo bina yerine ait imar plan tadilatının kabul edilmesine oy birliğiyle kabul edildi.01/12/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK            LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ             MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır