KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: İrfan ULUSOY.

 

KARAR NO:56-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2011 Yılı Analitik Bütçe tasarısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz 2011 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/11/2010

KARAR NO:57-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2011 Yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 2011 Yılı Ücret Tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/11/2010

KARAR NO:58-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 66 ada, 60–61 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 66 ada, 60–61 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların Özel Eğitim Tesisleri Alanı (Öğrenci yurdu) olarak değiştirilmesine ve imar durumunun Ayrık-İkiz nizam 5 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.75 şeklinde olmasının uygun olacağına karar verilmiş olup ancak imar planı tadilatına konu olan parsellerin bulunduğu imar adasının bütününde, yapılanma şartlarının da Ayrık-İkiz nizam 5 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.75 olması uygun olacağından, bu durumda imar planı talebi dışında kalan diğer parsellerin kat artışından doğacak yeşil alan katkı payının imar durum belgesi talebinde tahsil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.03/11/2010

KARAR NO:59-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 66 ada, 29 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların imar plan tadilatı ile ilgili plan notlarına plan notu eklenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin 06.02.2008 tarih ve 14 no’lu kararı ile onayladığı İlçemiz Camikebir mahallesinde tapunun 66 ada 29 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatı plan notlarına “Aynı yoğunluk içinde kalmak üzere bu alan içinde pansiyon, yatakhane, lojman vb. İdari ve Sosyal tesisler yapılabilir” ifadesinin eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.03/11/2010

KARAR NO:60-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere (PVC/HDPE-değişik tip ve çapta) içme suyu, (PVC/HDPE/Koruge tip-değişik tip ve çaplarda) pis su borusu alımı ile ilgili İller Bankasına borçlanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemizin Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içindeki alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere 7.500,00 metre içme suyu borusu (PVC/HDPE- değişik tip ve çaplarda) ve 5.000,00 metre pis su borusunun (PVC/HDPE/KORUGE tip-değişik tip ve çaplarda) alımı için İller Bankasına 350.000.-TL’sı borçlanılmasına ve borçlanma ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/11/2010

KARAR NO:61-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin 27.10.2010 tarih ve CNDG–10/2090 sayılı yazısı ile tatbikat projesinde yapılan değişiklik sebebi ile belirtilen yere doğalgaz basınç düşürme istasyonu kurulması ile ilgili kararın görüşülmesi neticesinde; Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 27.10.2010 tarih ve CNDG-10/2090 sayılı yazısı ile 25.05.2010 tarih ve CNDG-10/1891 sayılı yazısında talep ettiği doğalgaz basınç düşürme istasyonu yerini tatbikat projelerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Kenan Evren caddesi 1.Türbe sokaktaki park alanına alınması ile ilgili taraflarına izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/11/2010

KARAR NO:62-)Gündemimizin 8. Maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 256 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde bulunan tapunun 256 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/11/2010

KARAR NO:63-)Gündemimizin 9. Maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 21 ada, 16 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah mahallesinde bulunan tapunun 21 ada, 16 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/11/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         H.SERAP ERTÜRK              LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır