KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Levent POLA, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:50-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denildiğinden, Meclis Üyesi Levent POLA Meclis Toplantı Salonundan ayrılmış olup, gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 40 ada, 47 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar plan tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi 26 29 Nd pafta 40 ada, 47 parsel no’da kayıtlı taşınmaz geleneksel çarşı dokusunda ticaret alanında bulunduğundan ve taşınmazı çevreleyen parseller bitişik nizam 5 katlı yapılarla mevcut olduğundan, bölgede bütünlüğün sağlanması adına söz konusu Bitişik nizam 2 kat olan imar durumunun, talep edildiği gibi Bitişik nizam 5 kat ve kütle olarak ticaret alanı amaçlı imar planı tadilatının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.06/10/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         H.SERAP ERTÜRK              LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                      (BULUNMADI)

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:51-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan ve Belediyemiz Meclis Üyesi Levent POLA’yı ilgilendiren konu Meclisimizce görüşülüp karara bağlanmış olduğundan, Meclis Üyesi Levent POLA Meclis Toplantı Salonunda yerini almış olup, gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere lastik tekerlekli kanal kazıcı, yükleyici almak için İller Bankasına borçlanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemizin Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içersinde yapılacak arazi çalışmalarında kullanılmak için İller Bankasından alınmak üzere Lastik Tekerlekli kanal kazıcı yükleyici alımı ve 110.00.00.-TL’lik borçlanma ile ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.06/10/2010

KARAR NO:52-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Belediyemiz altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere (PVC/HDPE-değişik tip ve çapta) içme suyu, (PVC/HDPE/Koruge tip-değişik tip ve çaplarda) pis su borusu alımı ile ilgili İller Bankasına borçlanmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; içme suyu ile pis su hattında değişik tip ve çaplarda kullanılacak boruların bölgesel olarak tespitinin yapılmasını bu hususta öncelikle bölgesel olarak yapılacak yerlerin projeli hale getirilerek maliyet hesabının çıkarılmasını ve bu konunun Belediye Meclisimizce tekrar görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.06/10/2010

KARAR NO:53-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Abdurrahmanbey Caddesine konulan Tedaş’a ait trafonun kaldırılması ile ilgili verilen dilekçenin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Abdurrahmanbey Caddesi üzerine konulan UEDAŞ’a ait trafonun yerinin değiştirilmemesi Meclis Üyesi Mehmet CAN’ın ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.06/10/2010

KARAR NO:54-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İşgaliye harçlarının görüşülmesi neticesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi doğrultusunda inşaat ruhsatı alıp inşai faaliyete başlayacak kişilerden alınan işgaliye harcı ile ilgili şifai itiraz ve şikayetler gündeme geldiğinden işgaliye ücretinin tekrar değerlendirilmesinin Belediye İmar Komisyonunca incelenip değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/10/2010

KARAR NO:55-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Belediye Zabıta Talimatnamesinin görüşülmesi esnasında; Belediye Zabıta Talimatnamesinin 15. maddesinin okunmasına müteakip Meclis Başkanı Meclisimizin 1. Birleşim 1. Oturumuna saat 17:20 itibarıyla 5 dakikalık ara verdi.06/10/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         H.SERAP ERTÜRK              LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:55-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Belediye Zabıta Talimatnamesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Zabıta Talimatnamesi oy birliğiyle kabul edildi.06/10/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL         H.SERAP ERTÜRK              LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır