KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:42-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa istinaden Belediyemizde terfi sırası gelen personele derece verilmesinin görüşülmesi neticesinde; “(III) Sayılı Cetvel:Dolu Kadro Değişikliği (Memur)” cetvelinde aynen gösterildiği şekilde Belediyemizde çalışmakta olan 1 adet İtfaiye Erinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre derece terfilerinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.01/09/2010

KARAR NO:43-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 271 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 271 ada 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın turizm tesis alanında kaldığı, maxh: 15.50 m ve 5 kat inşaat nizamlı olduğu anlaşıldığından, imar planı tadilatı ile Konaklama tesis alanı olarak inşa edilecek yapıda Teknolojik ve Mimari özelliğinden dolayı Tesisat katı yapılabilmesi için kat yüksekliğinin 17.00 m olmasına oy birliğiyle karar verildi.01/09/2010

KARAR NO:44-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan    İlçemiz Roman Konut projesi ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Roman Konut projesi için tespit edilen uygun alandaki Belediyemize ait arsalar toplu konumda olmadığından bu parsellerin toplu konuma getirilebilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.01/09/2010

KARAR NO:45-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 22 Temmuz 2010 tarih ve B.15.2.TEİ.2.02.01.01.752.99/2925 sayılı yazısında belirtilen şekilde enerji iletim hattı güzergahı ile ilgili konunun görüşülmesi neticesinde; Tesis edilecek 154 Kv.SARES RES-EZİNE TM enerji iletim hattı güzergahının Belediyemiz sınırları dahilinde kalan kısmının mevcut imar planlarına işlenerek TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.01/09/2010

KARAR NO:46-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e) bendine istinaden mülkiyeti Belediyemize ait Mezbahanenin Özelleştirilmesinin görüşülmesi neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seferşah Mahallesi 11 ada, 24 parsel no’suna kayıtlı 3140 m² üzerinde mevcut bulunan 324 m² Mezbahanenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununca 5 yıllığına ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/09/2010

KARAR NO:47-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Cumhuriyet mahallesi 6 K II ve 6 L I imar paftası, ada 123, parsel 47’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Tadilat imar planının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 6 K II ve 6 L I imar paftası, ada 123, parsel 47’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli Tadilat imar planı oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.01/09/2010

KARAR NO:48-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ezine Camikebir Mahallesi Ziraat Sokak sakinlerinin İlçemiz açık pazaryeri balıkçılar mevkiine konulan elektrik dağıtım trafosunun kaldırılması talebinin görüşülmesi neticesinde; Ezine Camikebir Mahallesi Ziraat Sokak sakinlerinin 23/08/2010 tarihli dilekçesi Meclis Başkanı tarafından Meclise okumasına ve trafo hakkında Meclise bilgi verebilecek uzman kişiyle görüşülmesi talebine müteakip Meclis Başkanı Meclisimizin 1. Birleşim 1. Oturumuna saat 16:45 itibarıyla 5 dakikalık ara verdi.01/09/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK            LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ             MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

KARAR TARİHİ    :01/09/2010

KARAR GÜNÜ     :ÇARŞAMBA

KARAR SAATİ     :16:00

KARAR DÖNEMİ    :2010

KARAR BİRLEŞİMİ :1

KARAR OTURUMU   :2

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:48-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ezine Camikebir Mahallesi Ziraat Sokak sakinlerinin İlçemiz açık pazaryeri balıkçılar mevkiine konulan elektrik dağıtım trafosunun kaldırılması talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Ziraat Sokak açık pazaryeri balıkçılar mevkiine bulunan trafonun İlçemiz Camikebir Mahallesi Spor Alanı Sokak açık pazaryeri girişinde sağ tarafta bulunan depoların sonuna doğru konulması ayrıca zeminden 1 metre daha aşağıya indirilmesine oy birliğiyle karar verildi.01/09/2010

KARAR NO:49-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi 254 ada, 1 parsel ile İlçemiz Camikebir Mahallesi 66 ada, 103 parsel’de bulunan arsaların ticaret alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesi talebinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi 254 ada, 1 parsel ile İlçemiz Camikebir Mahallesi 66 ada, 103 parsel’de bulunan arsaların ticaret alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesinin imar komisyonunda incelenmek üzere oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.01/09/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK            LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ             MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır