KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: MECLİS 1. BAŞKAN V.: Mehmet YAZICIOĞLU. ÜYE: Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM.

 

KARAR NO:35-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesi Yahşibey Caddesinde bulunan tapunun 4 ada, 18 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 4 ada 18 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın kütle olarak imar planı tadilatının uygun olduğuna ayrıca İlçemiz Seferşah mahallesinde bulunan 4 no’lu adanın Yahşibey caddesine bakan kısmının şehir merkezine yakın ve ticari faaliyetlere açık bir alan olması düşünüldüğünden zemin katlarının ticaret alanı, üst katlarının konut alanı olmasına oy birliğiyle kabul edildi.07/07/2010

KARAR NO:36-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi Ulu Caminin yanında bulunan park içerisine doğal gaz basınç düşürme istasyonu kurulmasının görüşülmesi neticesinde; Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis Üyelerince Fen İşleri Müdür Vekili Recep Yılmaz SEVİNÇ’ten insan hayatını tehlikeye sokabilecek herhangi bir durumun olmayacağına dair belge ile konu hakkında görüş sunabilecek uzman kişinin gerekli açıklamayı yapmasını istemelerine müteakip Meclis 1. Başkan Vekili Meclisimizin 1. Birleşim 1. Oturumuna saat 17:05 itibarıyla 5 dakikalık ara verdi.07/07/2010

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU        H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

MECLİS 1. BAŞKAN V.      MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: MECLİS 1. BAŞKAN V.: Mehmet YAZICIOĞLU. ÜYE: Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM.

 

KARAR NO:36-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Kenan Evren Caddesi Ulu Caminin yanında bulunan park içerisine doğal gaz basınç düşürme istasyonu kurulmasının görüşülmesi neticesinde; Çanakkale Doğal gaz Dağıtım A.Ş. Yetkilisi Harita Teknikeri Mesut ŞAHİN’den Meclisimize konu hakkında örnekler, hayati bir tehlikenin olmadığına ve kazai sebep olma oranın belirtildiği teknik rapor ile mevcut yerin haricinde kurulacak yerlerin tespitinin Çanakkale Doğal gaz Dağıtım A.Ş.’den temin edilmesi, konunun İmar Komisyonunca görüşülmesi ve basınç düşürme istasyonunun kurulacağı alanın yerinde incelenmesi amacıyla Meclisimizin 09/07/2010 Cuma günü saat 17:00’de tekrar toplanmasına oy birliğiyle karar verildi.07/07/2010

KARAR NO:37-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 271 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan tapunun 271 ada, 1 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi Meclis Üyeleri Mehmet ÖZKAN, Salih ÖZTEN, Mehmet CAN ve Sadık YILMAZ’ın Ret Oyuna karşılık Oy Çokluğuyla kabul edildi.07/07/2010

KARAR NO:38-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde yaz ayının gelmesi nedeniyle inşaat yasağı uygulanmasına geçilmesinin görüşülmesi neticesinde; mücavir alan sınırları içerisinde 1 Haziran 2010 – 1 Ekim 2010 tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.07/07/2010

KARAR NO:39-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 2 ada, 7–8–27–302–303–304–305–306 parsel no’da kayıtlı taşınmazların üzerinde bulunan binaların yıkım işlemlerinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesi Çanakkale-İzmir asfaltı üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 2 ada, 7–8–27–302–303–304–305–306 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların yıkım işlemi ile ilgili olarak binalardan demir ve beton numuneleri alınarak kırma ve çekme deneylerine ilişkin raporlar Oy Birliğiyle kabul edildi.07/07/2010

KARAR NO:40-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Seferşah mahallesinde bulunan tapunun 11 ada no’sunda kayıtlı imar planımızın 8L-I,8L-II,8L-III paftalarında İller Bankasınca yapılmış olan İlçemiz Kanalizasyon şebekesi projesine bağlı arıtma tesisi alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli ilave imar planının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah mahallesinde bulunan tapunun 11 ada no’sunda kayıtlı imar planımızın 8L-I,8L-II,8L-III paftalarında İller Bankasınca yapılmış olan İlçemiz Kanalizasyon şebekesi projesine bağlı arıtma tesisi alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli ilave imar planı oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.07/07/2010

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU        H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

MECLİS 1. BAŞKAN V.      MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır