KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Levent POLA.

 

KARAR NO:34-)Belediye Meclisimiz gündemsiz olarak toplanmış olup, gündem dışı teklif maddesi olan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Erenler mevkiinde tapunun 26.29.III pafta, 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından konteynır ve anten kulesi konulması ve bu alanların 25 yıllığına Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna tahsis edilmesine dair Belediye Meclis İmar Komisyonunun 31/05/2010 tarih ve 3 karar no’lu komisyon kararı oy birliğiyle gündeme alınmış olup, görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Erenler mevkiinde tapunun 26.29.III pafta, 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlarının daha iyi izlenmesi ve dinlenmesi amacıyla konteynır ve anten kulesi kurulması için bahse konu yerde yapılan inceleme sonucunda erenler çamlığının üst tarafında bulunan düzlükte ağaçsız alanda avea, Türksel ve telsim telefon yansıtıcılarının bulunduğu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca konteynır ve anten kulesi kurulması talep edilen yerin de aynı yer olduğu, bu nedenle 3.50*7.00 ölçülerinde konteynır ve 5.00*5.00 ebadında anten kulesi yapılmasında sakınca olmadığına ve 25 yıllığına Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna tahsis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.02/06/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                   (Bulunmadı)


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır