KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Halil SEVİM.

 

KARAR NO:25-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa istinaden Belediyemizde terfi sırası gelen memurlara derece verilmesinin görüşülmesi neticesinde; “(III) Sayılı Cetvel:Dolu Kadro Değişikliği (Memur)” cetvelinde aynen gösterildiği şekilde Belediyemizde çalışmakta olan 1 adet Tahsildar, 2 adet Memur, 1 adet Temizlik Hizmetlisi, 1 adet Bahçevan, 1 adet Bekçinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre derece terfilerinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.05/05/2010

KARAR NO:26-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesi 21 ada, 86–89–90–101–102–104–105–106 no’lu parsellerin imar planı tadilatı ile ilgili komisyon kararının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 86-89-90-101-102-104-105-106 parsel no’larında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanın tamamının kütle olarak ticaret alanı olması ve Ayrık –İkiz nizam imar durumlu olan parseller ile Bitişik nizam imar durumlu parseller arasında bulunan miğfer hattının kaldırılarak Ayrık-İkiz nizam imar durumlu parsellerin de Bitişik nizam imar durumlu olmasının talebi 86 ve 104 no’lu parsellerin yan kısmında bulunan parselin Cami alanında olması ve üzerinde mevcut Cami bulunması nedeniyle 86 ve 104 no’lu parsellerin üzerine yapılacak binanın Cami duvarına bitişik olması doğru bulunmadığından sadece Caminin parsel sınırından 5.00 m bahçe mesafesi bırakılmasından sonra miğfer hattının kaldırılması ve bahse konu parsellerin bulunduğu alanın tamamının kütle olarak imar planı tadilatının uygun olduğuna oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:27-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm imar planı plan notlarına “imar adaları üzerinde belirlenen miğfer hatları izafi olup Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir” ifadesinin eklenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içinde bulunan tüm imar planı plan notlarına “imar adaları üzerinde belirlenen miğfer hatları izafi olup, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecektir” ifadesinin eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:28-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Gülpınar Belediyesi Tüzel kişiliğine ait Hyundai Starex marka aracın 4916 Sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden satın alım işlemlerini takip etmek için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Gülpınar Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait HYUNDAI Starex marka 17 PD 424 plakalı aracın 4916 Sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden Belediyemiz adına satın alınması ve bu konu ile ilgili yapılacak işlemleri takip etmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:29-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Renault Laguna marka aracın 4916 Sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden Gülpınar Belediyesine satım işlemlerini takip etmek için Belediye Başkanına yetki verilemesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Renault Laguna marka 17 SE 001 plakalı aracın 4916 Sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden Gülpınar Belediyesine satılması ve bu konu ile ilgili yapılacak işlemleri takip etmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:30-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan 2009 Yılı Bütçe ve İdari Kesin Hesabının görüşülmesi neticesinde; 2009 Yılı Bütçe ve İdari Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:31-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemizde bulunan küçük esnafımızı korumak kaydıyla büyük çaptaki alışveriş merkezlerinin açılmasını düzenleyen yönetmelik hazırlanmasının görüşülmesi neticesinde; İlçemizde bulunan küçük esnafımızı korumak kaydıyla büyük çaptaki alışveriş merkezlerinin açılmasını düzenleyen yönetmelik hazırlanmasının imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:32-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde tapunun 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz üzerindeki çam ağaçlarının seyreltilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde tapunun 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz üzerindeki çam ağaçlarının seyreltilmesi işleminin yapılması için Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca istenilen gerekli Belediye Meclis Kararının alınması hususu oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

KARAR NO:33-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde tapunun 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından konteynır ve anten kulesi konulması ve bu alanların 25 yıllığına Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna tahsis edilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde tapunun 123 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından 3,50*7,00 m konteynır ve 5*5 m anten kulesi konulması ve bu alanların 25 yıllığına Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna tahsis edilmesinin İmar komisyonumuzca incelenerek tahsis edilecek yer ile ilgili gerekli tespitlerin yapıldıktan sonra Meclisimizde görüşülmesi hususunun imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/05/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır