KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:16-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2010 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemize ait 2010 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.07/04/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU          H.SERAP ERTÜRK        LEVENT POLA

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ    MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:17-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi neticesine; Belediyemiz Encümen Üyeliğine 8 oy’la H.Serap ERTÜRK, 8 oy’la Hasan TETİK gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.07/04/2010

KARAR NO:18-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması neticesine; Belediyemiz İmar Komisyonuna İrfan ULUSOY, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Mehmet YAZICIOĞLU ve Mehmet CAN oy birliğiyle seçildiler.07/04/2010

KARAR NO:19-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması neticesine; Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Halil SEVİM, Hikmet ÖZCAN, Levent POLA, Hasan TETİK ve Mehmet ÖZKAN oy birliğiyle seçildiler.07/04/2010

KARAR NO:20-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Sayısal halihazır harita ve imar planlarının revizyonunun İller Bankasına yaptırılması işinin ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesine; Sayısal halihazır harita ve imar planlarının revizyonunun İller Bankasına yaptırılması işinin ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.07/04/2010

KARAR NO:21-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi İşhanı B blok No:118 adreste bulunan işyerinin Çanakkale Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tahsisinin görüşülmesi neticesine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) ve 18. maddesinin (e) fıkralarını gereğince İlçemiz Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi İşhanı B blok 118 kapı no’lu adreste bulunan işyerinin 1 Mayıs 2014 tarihine kadar Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce hizmet yeri olarak kullanılmak üzere ücretsiz tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/04/2010

KARAR NO:22-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait B Blok İşhanı zemin katta bulunan işyerlerinin tamir, bakım, onarım ve yeniden düzenlemelerinin yapılarak başka bir amaç için kullanıma uygun hale getirilmesinin görüşülmesi neticesine; İlçemiz Camikebir Mahallesi Baransel Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait B Blok İşhanı zemin katta bulunan kasap dükkanı olarak kullanılan işyerlerinin tamir, bakım, onarım ve yeniden düzenlemelerinin yapılarak başka bir amaç için kullanıma uygun hale getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/04/2010

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYE: Levent POLA.

 

KARAR NO:23-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesi, pafta 26–29-N-d, ada 40, Parsel 47’de kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan Uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi neticesine; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesi, pafta 26-29-N-d, ada 40, Parsel 47’de kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan Uygulama imar planı tadilatı teklifi talebinin İmar Komisyonuna havale edilip bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/04/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                   (BULUNMADI)

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR TARİHİ  :07/04/2010

KARAR GÜNÜ    :ÇARŞAMBA

KARAR SAATİ   :17:10

KARAR DÖNEMİ  :2010

KARAR BİRLEŞİMİ :1

KARAR OTURUMU   :2

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:24-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ezine ilçesi, Seferşah Mahallesi, Yahşibey caddesi, pafta 7 L I, ada 4, parsel 18’de kayıtlı toplam 181,76 m2’lik taşınmaz için hazırlanmış olunan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifinin görüşülmesi neticesine; Ezine ilçesi, Seferşah Mahallesi, Yahşibey caddesi, pafta 7 L I, ada 4, parsel 18’de kayıtlı toplam 181,76 m2’lik taşınmaz için hazırlanmış olunan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.07/04/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır