KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

KARAR NO:14-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 7–8–27–302–303–304–305–306 parsel no’larında kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Konutların yıkımı ile ilgili konunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Seferşah Mahallesi Çanakkale-İzmir asfaltı üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 2 ada, 7–8–27–302–303–304–305–306 parsel no’sunda kayıtlı 3806,89 m2 miktarındaki taşınmazların yıkım işlemi ile ilgili olarak Çanakkale Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 02.12.2009 tarih ve B.09.4.İLM.4.17.00.12/186–99–2958 sayılı yazısı ekinde gönderilen teknik raporda “Hizmet binasının deprem tahkik analizinin (Mevcut binanın beton dayanımının ve donatı durumunun tespiti, zemin-temel etüdünün yapılması, taşıyıcı sistemin projesi ile uyumunun araştırılması, statik projesi yok ise röleve çıkarılması, taşıyıcı sistemin statik analizinin yapılması, statik analiz sonucu gerekiyorsa Onarım/Güçlendirme Projesinin (Mimari, statik, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı uygulama projesi ve detaylarının) yaptırılması) yaptırılarak çıkacak sonuca göre güçlendirme ihtiyacı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, güçlendirme yapılmasının zorunlu olması halinde güçlendirme, onarım ve tadilat bedelinin, yeni bina yapılması bedeli ile karşılaştırılarak güçlendirilmesine veya yıkılmasına oy birliğiyle karar verildi.03/03/2010

KARAR NO:15-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeşil alan katkı payı alınması hususunun görüşülmesi neticesine; İlçemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda herhangi bir nedenle yapılacak olan kat artımlı plan tadilatları nedeniyle meydana gelecek nüfus yoğunluğu için aynı bölgede eşdeğer bir alanda yeşil alan ayırabilmek için yapılacak kamulaştırmalarda kullanılmak üzere ve artışa neden olan işlemin onayına kadar geçen süre içersinde alınmak koşulu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesinin 1. fıkrasına istinaden %25 yeşil alan katkı payı (ilave nüfus (kişi sayısı) x cephe alınan yolun emlak rayiç bedeli x bir kişi başına düşen yeşil alan (10m2) x %25 olarak hesaplanması) alınması oy birliğiyle kabul edildi.03/03/2010

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 


 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır