KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL, İrfan ULUSOY, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Hasan TETİK, Halil SEVİM, Mehmet CAN, Mehmet ÖZKAN.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Sadık YILMAZ, Hikmet ÖZCAN.

 

KARAR NO:54-)Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denildiğinden, şimdi görüşülecek olan gündem maddesinin Meclis Üyesi Hasan TETİK’e ait olduğundan ve bu nedenle şuan ki gündem maddesinin görüşülmesinde bulunmadığını belirterek gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 26.29 pafta, 39 ada, 2 parsel no’suna kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir mahallesinde 26 29 Nd pafta 39 ada 2 parsel no’da kayıtlı taşınmazın kütle olarak tamamının ticaret alanı olarak imar planı tadilatının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.02/09/2009

KARAR NO:55-)Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, gündemimizin 2. maddesinin görüşülmesinin tamamlanması akabinde Meclis Üyesi Hasan TETİK’in Meclis toplantı salonunda hazır bulunduğunu belirterek gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 26.29 Nc pafta, 240 ada, 167 parsel noda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; ilçemiz Camikebir Mahallesinde bahse konu parseli de kapsayan 240 no’lu imar adasının Abdurrahmanbey 11. Sokağa bakan cephesinin ticaret alanı olarak imar planı tadilatının yapılması oy birliğiyle kabul edildi.02/09/2009

KARAR NO:56-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Dalyan Köyünde yapılacak olan koruma amaçlı İmar Planı yapımı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Dalyan köyünde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarının hazırlatılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/09/2009

KARAR NO:57-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Ezine Belediyesi Sular İdaresinin Ön ödemeli sayaç konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemize su borcu bulunan ve su borcunu ödememeyi alışkanlık haline getiren abonelerimize Belediyemiz imkanları el verdiği ölçüde, Belediyemiz tarafından satın alınarak ön ödemeli su sayacı takılmasına, Belediyemiz tarafından takılan sayaç ücretinin aboneden tahsil edilmesine, ayrıca damga yılı dolmuş ve bozulan eski mekanik sayaçların yerinede yine aboneler tarafından ön ödemeli su sayacı takmaları oy birliğiyle kabul edildi.02/09/2009

KARAR NO:58-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan müstecirimiz M.Sabri AKTAŞ’ın Belediye Otelinin adının Baransel olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Otelinin adının Baransel Oteli olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/09/2009

KARAR NO:59-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Meclis Üyesi Mehmet ÖZKAN’ın pazaryeri komisyonu kurulması içerikli önergesinin görüşülmesi neticesinde; Pazaryeri Komisyonunun kurulabilmesi için Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün gerekli bilgileri araştırıp bahse konu komisyonun oluşumu için yapılması gereken işlemler hususunda altyapı hazırlığını yapması ve bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/09/2009

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ÖZTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır