KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL, İrfan ULUSOY, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Hasan TETİK, Halil SEVİM, Mehmet CAN, Mehmet ÖZKAN.

 

KARAR NO:52-)Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 27. maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denildiğinden ve şimdi görüşülecek olan gündem maddesinin Meclis Üyesi Hasan TETİK’e ait olduğundan ve bu nedenle Meclis toplantısında bulunmadığını belirterek gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 39 ada, 2 parsel no’lu mülkiyetin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde; Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesi, pafta 7 L IV, ada 39, parsel 2’de kayıtlı toplam 41,01 m2’lik taşınmaz için hazırlanan 1/1000 ölçekli Tadilat İmar Planı teklifi talebin İmar Komisyonuna havale edilip bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/07/2009

KARAR NO:53-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan dilekçe sahibi Recep UYGUN’un ilçemiz Camikebir Mahallesinde mülkiyeti şahsına ait, tapunun 240 ada, 167 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazının bulunduğu alanın ticaret alanına alınması talebinin görüşülmesi neticesinde; ilçemiz Camikebir Mahallesinde mülkiyeti Recep UYGUN’a ait, tapunun 240 ada, 167 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazının bulunduğu alanın ticaret alanına alınması talebin İmar Komisyonuna havale edilip bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.01/07/2009

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          H.SERAP ÖZTÜRK          LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır