KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: MECLİS BAŞKANI: Mehmet YAZICIOĞLU, İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Mehmet CAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL.

 

KARAR NO:36-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemizin de üyesi bulunduğu Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğine, Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğini Tüzüğünün 14. maddesine istinaden sandık kurulunun oluşturulmasının görüşülmesi neticesinde; Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliği Sandık Kurulunda görev yapmak üzere Meclis Üyesi Serap ERTÜRK Sandık Kurulu Başkanı, Meclis Üyesi Hikmet ÖZCAN, Halil SEVİM, Hasan TETİK, Sadık YILMAZ, Mehmet ÖZKAN ve Salih ÖZTEN üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/05/2009

KARAR NO:37-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2008 Yılı Bütçe ve İdari Kesin Hesabının görüşülmesi neticesinde;   2008 Yılı Bütçe ve İdari Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:38-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne ortaklık payının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne ortaklık payının %0,617 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:39-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan UEDAŞ Çanakkale İl Müdürlüğünün İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesi neticesinde; UEDAŞ Çanakkale İl Müdürlüğünün İmar Planı tadilatı talebinin İmar Komisyonu tarafından incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:40-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Konutların bulunduğu alanın imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Konutların bulunduğu alanın imar planı tadilatının İmar Komisyonu tarafından incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:41-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4. maddesine istinaden Koruma Meclisine ve Murakabe Meclisine üye seçilmesinin görüşülmesi neticesinde; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğine 21 oy’la Osman HELVACI, 20 oy’la İsmail KEKLİKDERE, 16 oy’la Mehmet BERBEROĞLU, 16 oy’la Şuayip SEVİNÇ, Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliğine 12 oy’la İlhan KABAK, 11 oy’la Hüseyin GÖRGÜN, 11 oy’la Yusuf HELVACI, 9 Oy’la Ahmet ÇALIKOĞLU, 8 oy’la Ahmet SEVİNÇ seçilmişlerdir.

Saat 18:15 itibarıyla Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet YAZICIOĞLU Belediye Meclisimizin 1. Birleşim 1. Oturumuna 10 dakikalık ara verdi.

Meclisimizin 1. Birleşim 2. Oturumu saat 18:25’de açıldı.

Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Asil Üyeliğinde 5 üye olması gerektiğinden ve Atalay AVCI, İsmail ÖZKAY ile Mehmet GÖRGÜN’e 12’şer oy çıktığı tespit olunduğundan, Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet YAZICIOĞLU tarafından çekilen kura sonucunda Atalay AVCI’nın isminin çıktığı tespit olunduğundan Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Asil Üyeliğine 18 oy’la Yahya ARABACIOĞLU, 17 oy’la Recep KARAÖZ, 16 oy’la Hüseyin SEVİNÇ, 14 oy’la Hüsamettin ZORLU, 12 oy’la Atalay AVCI, Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Yedek Üyeliğine 12 oy’la İsmail ÖZKAY, 12 oy’la Mehmet GÖRGÜN, 11 oy’la Sedat SEVİNÇ, 8 oy’la Ömer YURDAKAÇAN, 8 oy’la Mehmet AKKUZU seçilmişlerdir.06/05/2009

KARAR NO:42-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Hal Binası ve Tesisleri Alanı amaçlı 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; Hal Binası ve Tesisleri Alanı amaçlı 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının İmar Komisyonu tarafından incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:43-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan dilekçe sahibi Mehmet ÜNSAL’ın arsasının ticaret alanında kaldığı içerikli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Esentepe mevkiinde tapunun 66 ada, 122 parsel no’sunda kayıtlı arsanın 1/1000 uygulama imar planlarından ticaret alanında kaldığı içerikli dilekçenin İmar Komisyonu tarafından incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

KARAR NO:44-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Meclis Üyesi Halil SEVİM’in ilçemizden transit geçen otobüslerden 5.-TL’sı alınması içerikli önergesinin görüşülmesi neticesinde; ilçemize yolcu indiren otobüslerin garaja girmelerini sağlamak ve gelir elde etmek için transit geçen otobüslerden 5.-TL’sı alınması oy birliğiyle kabul edildi.06/05/2009

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU         H.SERAP ERTÜK         LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKAN V.        MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

MECLİS 1. BAŞKAN V.


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır