KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL, İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU, Salih ÖZTEN, Mehmet ÖZKAN, Sadık YILMAZ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Mehmet CAN.

 

KARAR NO:21-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Meclis Birinci Başkan Vekilliğine 11 oy’la Mehmet YAZICIOĞLU, Belediyemiz Meclis İkinci Başkan Vekilliğine 10 oy’la Hikmet ÖZCAN ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2009

KARAR NO:22-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Asil Katip Üyeliğine 10 oy’la H.Serap ERTÜRK, 8 oy’la Levent POLA, Yedek Katip Üyeliğine de 7 oy’la İrfan ULUSOY, 5 oy’la Hasan TETİK ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2009

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           İRFAN ULUSOY          MEHMET ÖZKAN

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:23-)09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesine binaen, seçilmiş olunan Katip Üye H.Serap ERTÜRK ile Katip Üye Levent POLA yerini aldı. Akabinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Encümen Üyeliğine 10 oy’la Halil SEVİM, 10 oy’la Hikmet ÖZCAN gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.06/04/2009

KARAR NO:24-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Levent POLA, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN, Hasan TETİK ve Mehmet ÖZKAN oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:25-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Belediyemiz İmar Komisyonuna İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, Levent POLA, Hasan TETİK ve Mehmet ÖZKAN oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:26-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması neticesinde; Belediyemiz Denetim Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere 10 oy’la Hikmet ÖZCAN, 9 oy’la İrfan ULUSOY, 7 oy’la Levent POLA, 7 oy’la H.Serap ERTÜRK, 6 oy’la Salih ÖZTEN seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:27-)Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine 2 üyenin seçilmesi neticesinde; Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine Meclis Üyesi İrfan ULUSOY ve Sadık YILMAZ oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:28-) Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğine 4 Asil, 4 Yedek üyenin seçilmesi neticesinde; Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğine Meclis Üyesi İrfan ULUSOY, Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK, Hikmet ÖZCAN Asil Üye; Levent POLA, Hasan TETİK, Mehmet YAZICIOĞLU ve Sadık YILMAZ Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:29-)Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliğine 2 Asil, 1 Yedek üyenin seçilmesi neticesinde; Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliğine Meclis Üyesi İrfan ULUSOY, Mehmet YAZICIOĞLU Asil Üye; Sadık YILMAZ Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:30-) Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Ege Belediyeler Birliğine 2 Asil, 1 Yedek üyenin seçilmesi neticesinde; Ege Belediyeler Birliğine Meclis Üyesi Levent POLA, Hikmet ÖZCAN Asil Üye; Mehmet ÖZKAN Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:31-) Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine 2 Asil, 1 Yedek üyenin seçilmesi neticesinde; Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine Meclis Üyesi Halil SEVİM, H.Serap ERTÜRK Asil Üye; Salih ÖZTEN Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:32-)Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliğine 2 Asil, 1 Yedek üyenin seçilmesi neticesinde; Meclis Üyesi İrfan ULUSOY, Hasan TETİK Asil Üye; Sadık YILMAZ Yedek Üye olarak oy birliğiyle seçildiler.06/04/2009

KARAR NO:33-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde görev ifa etmekte iken istifa etmiş olan Belediyemiz Veterineri Halil YANMAZ’ın yerine 2009 yılı içerisinde kısmi zamanlı olarak Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde 2009 yılı içerisinde kısmi zamanlı olarak Veteriner Hekim H.Rafet AKAY ile sözleşme yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.06/04/2009

KARAR NO:34-) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Meclis toplantılarının haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin her ayın ilk haftasının Çarşamba günü yapılması oy birliğiyle kabul edildi.06/04/2009

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           H.SERAP ERTÜRK        LEVENT POLA

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ         MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:35-)5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2008 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi neticesinde; Belediyemize ait 2008 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.06/04/2009

 

 

 

 

MEHMET YAZICIOĞLU              H.SERAP ERTÜRK          LEVENT POLA

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ        MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır