KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İsmail KAÇAR, Yüksel ŞENGÜR, Sabri TAŞÖREN, Şakir FENERLİ, Mehmet CAN, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil SEVİM, Fatma ÖĞÜT.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Bener ERSOY, Hasan AYTAÇ, Ahmet ÖZTÜRK.

 

KARAR NO:1-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak İnşaat Mühendisinin Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak İnşaat Mühendisi Suat BOZOK’un aylık ücretinin 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 1.817.33.-TL’sı aylık tutar değerinde ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:2-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukat Kaan TONKA’nın aylık ücretinin 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ve 668.88.-TL’sı değerinde ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:3-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Veterinerin Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Veteriner Halil YANMAZ’ın aylık ücretinin 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ve 678.79.-TL’sı değerinde ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:4-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak 4 adet Teknikerin Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilen ücret doğrultusunda ücretlerinin yeniden belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak Ali Fırat KORKMAZ, Sebahattin UÇAR, Fatma SARIOĞLU ve Kadir Selim BİROL olmak üzere 4 adet Teknikerin aylık ücretinin 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 1200.-TL’sı aylık tutar değerinde ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:5-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 4857 Sayılı İş Kanununun 81. Maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180. Maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde Türk Tabipler Birliği tarafından açıklanacak ücret karşılığında İşyeri Hekimi çalıştırılması için gerekli Belediye Meclis kararının alınmasının görüşülmesi neticesinde; 4857 Sayılı İş Kanununun 81. Maddesi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180. Maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılacak İşyeri Hekimine 1.338.05 TL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:6-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2008 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi neticesinde; Belediyemizin 2008 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin kontrolü için Denetim Komisyonuna 9 oyla Bener ERSOY, 9 oyla Şakir FENERLİ, 9 oyla Mehmet CAN, 8 oyla Yüksel ŞENGÜR, 8 oyla Hasan AYTAÇ seçilmişlerdir.07/01/2009

KARAR NO:7-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis başkan ve üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı Kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2009 yılında Belediyemiz Meclis Başkanına, Meclis Üyelerine ve Komisyonda görev yapan Üyelere 47.00-TL’sı, gerek duyulması halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere 40.00-TL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:8-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye meclisinin 2009 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye meclisinin 2009 yılı içerisinde Ağustos ayında tatil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:9-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonunun 3 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Camikebir Mahallesi Kanlıkoz mevkiindeki 70 adanın bitişik nizam olarak yapılaşması nedeniyle ayrık nizam değişikliği aynı ada üzerinde ayrıcalık yaratacağından dolayısıyla mümkün olamayacağına Belediye Meclis Üyeleri Mehmet CAN ve Sabri TAŞÖREN’in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:10-)Gündemimizin 11. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonunun 4 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:11-)Gündemimizin 12. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonunun 5 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; ilçemiz Camikebir Mahallesi Trafo civarı mevkii sınırları içerisinde bulunan tapunun 43 ada, 20 parselinde kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar planı değişikliği talebi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

KARAR NO:12-)Gündemimizin 13. maddesinde yer alan Belediye İmar Komisyonunun 6 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; imar komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.07/01/2009

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır