KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Sabri TAŞÖREN, İsmail KAÇAR, Yüksel ŞENGÜR, Fatma ÖĞÜT, Mehmet CAN, Bener ERSOY.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Hasan AYTAÇ, Halil SEVİM, Ahmet ÖZTÜRK, Şakir FENERLİ.

 

KARAR NO:61-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2009 yılı içerisinde Belediyemizce gerek ve ihtiyaç duyulması halinde iş makinesi, araç, gereç alımları yapılması ve bunlarla ilgili bütçeye gerekli tahsisatın konulmasıyla yine Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2009 yılı içerisinde Belediyemizce gerek ve ihtiyaç duyulması halinde iş makinesi, araç, gereç alımları yapılması ve bunlarla ilgili bütçeye gerekli tahsisatın konulmasıyla yine Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerinin takip etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/12/2008

KARAR NO:62-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Geçici 1. Maddesine istinaden 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı Sözleşmeli olarak İnşaat Mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin Geçici 1. Maddesi gereğince 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.03/12/2008

KARAR NO:63-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 2009 yılı içerisinde kısmi zamanlı sözleşmeli olarak Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2009 yılı içerisinde Belediyemiz Mezbahasında Hayvan Kesim ve Muayenelerini yapmak ve denetlemek üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Veteriner çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 03/12/2008

KARAR NO:64-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 2009 yılı içerisinde kısmi zamanlı sözleşmeli olarak Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2009 yılı içerisinde Belediyemizin eski ve yeni davalarını takip etmek üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 03/12/2008

KARAR NO:65-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemizde 2009 yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak 4 adet tekniker çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2009 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak 4 adet Tekniker çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 03/12/2008

KARAR NO:66-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 2009 yılı içerisinde Belediyemizde Sözleşmeli İşyeri Hekimi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2009 yılı içerisinde Belediyemizde İşyeri Hekimi çalıştırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 03/12/2008

KARAR NO:67-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Belediyemiz İmar Komisyonunun 2 no’lu kararının görüşülmesi neticesinde; konunun daha iyi anlaşılması bakımından tekrar imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/12/2008

KARAR NO:68-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 5 yıllık kalkınma programı dosyasında hasıl olacak işlerin öncelik sıraları 21/10/2008 tarih ve 55 no’lu Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen 5 yıllık kalkınma programı dosyasının görüşülmesi neticesinde; 5 Yıllık Kalkınma Programı oy birliğiyle kabul edildi.03/12/2008

KARAR NO:69-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İmar planının 7L–3 paftasında kalan elektrik şebekesi tevsi çalışmaları çerçevesinde yeni yapılacak olan trafo binası yerinin 1/1000 ölçekli tadilat imar planının görüşülmesi neticesinde; imar komisyonuna oybirliğiyle havale edildi. 03/12/2008

KARAR NO:70-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün 27 Kasım 2008 tarih ve 4461 sayılı yazısının görüşülmesi neticesinde; konunun incelenip daha iyi anlaşılması bakımından imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/12/2008

KARAR NO:71-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan dilekçe sahibi Süleyman Sabri AYDIN’ın bila tarih ve “1/1000 ölçekli ilave imar planı” içerikli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; konun incelenmesi bakımından imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/12/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI           (BULUNMADI)

 


 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır