KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
Bahar Panayırı …
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Yüksel ŞENGÜR, Sabri TAŞÖREN, Mehmet CAN, İsmail KAÇAR, Ahmet ÖZTÜRK, Bener ERSOY, Şakir FENERLİ.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Halil SEVİM, Hasan AYTAÇ, Fatma ÖĞÜT, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU.

 

KARAR NO:58-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 44 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın mevzi imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.05/11/2008

KARAR NO:59-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait otogar içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunun imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.05/11/2008

KARAR NO:60-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Muhittin BUDAK’ın ilçemiz Camikebir Mahallesi 26.29.O.a pafta, 70 ada, 20 parselde kayıtlı arsasının imar durumu tadilatıyla ilgili plan ve raporlarının görüşülmesi neticesinde; imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.05/11/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI           (BULUNMADI)

 

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır