KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İsmail KAÇAR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Fatma ÖĞÜT, Yüksel ŞENGÜR, Hasan AYTAÇ, Şakir FENERLİ, Ahmet ÖZTÜRK, Halil SEVİM.

 

BULUNMAYAN ÜYELER: Sabri TAŞÖREN, Mehmet CAN, Bener ERSOY.

 

KARAR NO:51-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 2009 Yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi neticesinde; Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundan gelen 2009 Yılı Bütçe Tetkik Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:52-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 2009 Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 2009 Mali Yılına ait Vergi, Resim, Harç ve diğer bilumum ücret tarifeleri oy birliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:53-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi gölcük mevkii sınırları içerisinde bulunan 234 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Meclis Üyesi Hasan AYTAÇ Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesine uygun olarak bir yer teklif edildiği takdirde konunun yeniden görüşülmesini önerdi, öneri ve imar komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:54-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir alanı Tavaklı Köyü iskele civarı mevkii sınırları içerisinde bulunan 7 ada, 1576–1577 parselde kayıtlı taşınmazın imar komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde; imar komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:55-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 5 yıllık kalkınma programı dosyasının hazırlanmasının görüşülmesi neticesinde; 5 yıllık kalkınma programı dosyası oybirliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:56-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Nahit YANMAZ-Naim YANMAZ’ın ortak imzalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı tekliflerinin görüşülmesi neticesinde; konunun incelenmesi bakımından imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.21/10/2008

KARAR NO:57-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan mülkiyeti Belediyemize ait otogar içerisindeki akaryakıt istasyonuna Lpg İkmal İstasyonu tesis edebilmek amacıyla tadilat imar planının görüşülmesi neticesinde; konunun teknik olarak araştırılıp incelenmesi bakımından imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.21/10/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                        (BULUNMAD


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır