KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: İsmail KAÇAR, Mehmet CAN, Yüksel ŞENGÜR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK, Şakir FENERLİ, Bener ERSOY, Halil SEVİM.

BULUNMAYAN ÜYELER: Hasan AYTAÇ, Fatma ÖĞÜT, Sabri TAŞÖREN.

 

KARAR NO:37-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2008–2009 eğitim ve öğretim yılında otobüslerimizden yararlanacak tüm memur, öğretmen, öğrenciler ve ilçemiz halkının paso ve bilet ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 2008–2009 eğitim ve öğretim yılı içerisinde Paso Ücretlerinin 1. Dönem 100.00.-YTL’sı, Tam Dönem 150.00.-YTL’sı, Memur, Öğretmen, Hemşirelerden Aylık 40.00.-YTL’sı, İlçe Halkından kişi başı 1.00.-YTL’sı, Öğrenci-Pasosu olmayan kişi başı ücretinin 0.50.-Ykr olması oy birliğiyle kabul edildi. 03/09/2008

KARAR NO:38-) Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir alanı Tavaklı iskele mevkiinde bulunan tapunun 1576-1577 parsel no’larında kayıtlı taşınmazların tadilat imar planı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde; bahse konu taşınmaz hakkında talep edilen tadilat imar planı ve alınan imar komisyonu raporunun yeterli açıklamasının Meclise yapılamadığı kanısına vardığından ve Meclis Üyelerinin de konuya iyice vakıf olabilmesi için tekrar imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/09/2008

KARAR NO:39-) Gündemimizin 4. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından trafo binaları yapılmak üzere talep edilen imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; imar komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.03/09/2008

KARAR NO:40-) Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi gölcük mevkiinde tapunun 234 ada, 7 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın tadilat imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; bahse konu taşınmaz hakkında talep edilen tadilat imar planı ve alınan imar komisyonu raporunun yeterli açıklamasının Meclise yapılamadığı kanısına vardığından ve Meclis Üyelerinin de konuya iyice vakıf olabilmesi için tekrar imar komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/09/2008

KARAR NO:41-) Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesi mangallar mevkiinde tapunun 180 ada, 20 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili 10/06/1991 tarih ve 113 sayılı Belediye Meclis Kararının ve eki benzin istasyonu amaçlı imar planının iptalinin görüşülmesi neticesinde; Askeri gerekçeye binaen 10/06/1991 tarih ve 113 sayılı Belediye Meclis Kararı ve eki Benzin istasyonu amaçlı imar planının iptal edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.03/09/2008

KARAR NO:42-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Doğan Abbas ÇAVUŞOĞLU’nun Türk Telekom’a tahsis edilecek olan arsanın karşılığında yapacağı umuma açık tuvaletin, Belediye menfaatleri ve rekabet ortamı oluşturulması için ihaleye çıkarılması konulu önergesinin görüşülmesi neticesinde; arsanın rekabet ortamına sokulması ve Belediyemizin menfaati doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulüyle satışa çıkarılması oybirliğiyle kabul edildi. 03/09/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL           HALİL SEVİM            SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI          MECLİS KÂTİBİ          MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI                                    (BULUNMADI)


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır