KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Fatma ÖĞÜT, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Şakir FENERLİ, Yüksel ŞENGÜR, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Ahmet ÖZTÜRK, Bener ERSOY, Sabri TAŞÖREN.

BULUNMAYAN ÜYELER: Hasan AYTAÇ, Mehmet CAN.

 

KARAR NO:10-): Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemizde halen çalışmakta olan Zabıta, Trafik Memurlarına ve İtfaiye erlerine 2008 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye Amirliği Teşkilatında, kadrolu görev yapmakta olan Zabıta Amir Vekili ve İtfaiye Çavuşuna 151.-YTL’sı, Zabıta Memurları, Trafik Memurları, İtfaiye Onbaşıları, İtfaiye Erleri ve İtfaiye Şoförlerine de 140.-YTL’sı aylık fazla mesai ücreti ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:11-): Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemizde 2008 yılı içerisinde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 4 adet Teknikerin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Aylık 1.100.-YTL’sının uygun olduğu oybirliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:12-): Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Belediye Meclisimizin 2008 yılı içerisinde 1 aylık tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin Ağustos ayında tatil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:13-): Gündemimizin 5. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi tapunun 26-29 Nd pafta, 40 ada, 2 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi neticesinde; Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL konunun daha detaylı araştırılıp, incelenmek üzere bahse konu taşınmazın imar planı tadilatının İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:14-): Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi tapunun 66 ada, 29 parsel no’sunda bulunan taşınmazın imar komisyonu raporunun görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonunun, İlçemiz Camikebir Mahallesi tapunun 66 ada, 29 parsel no’sunda bulunan gayrimenkulün okul alanı olarak bırakılması raporu oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:15-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Mahmut Akgün YAVUZ’un dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; Meclis Başkanı Halil BÜYÜKEROL konunun daha detaylı araştırılıp, incelenmek üzere İlçemiz Camikebir Mahallesi kazanlıkuyu mevkii, pafta 3029 IV, ada 108, parsel 1 no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/5000 ölçekli tadilat + ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli tadilat İmar Planı İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:16-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN ’in önergesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde çalışmakta olan daha önce geçici işçi olarak çalışan, daha sonra kadroya alınan ancak asgari ücret alan çalışanların aylıklarının 850.-YTL’sı net alacak şekilde düzenlenmesini talep eden önergesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip çıkan sonucun bir sonraki Mecliste görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

KARAR NO:17-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Zabıta Amirliğinin 06/02/2008 tarih ve 4/10-29 sayılı yazısının görüşülmesi neticesinde; ilçemiz içerisi ve mücavir alanımızın temizlik işlerinde kullanılmak üzere bir adet temizlik aracı alınmasını talebi, iller bankasından 150.000.-YTL’lik borçlanma karşılığında Belediyemize çöp aracı alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/02/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL             HALİL SEVİM            SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI            MECLİS KÂTİBİ          MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI             

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır