KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Yüksel ŞENGÜR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Şakir FENERLİ, Hasan AYTAÇ, Mehmet CAN, Sabri TAŞÖREN, Bener ERSOY.

BULUNMAYAN ÜYELER: Ahmet ÖZTÜRK, Fatma IŞIK (ÖĞÜT), İsmail KAÇAR, Halil SEVİM.

 

KARAR NO:1-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemizde 2008 yılı içerisinde geçici olarak 5 ay 29 gün süre ile çevre temizlik ve düzenleme işyerimizde 15 adet geçici işçinin çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı içerisinde geçici olarak 5 ay 29 gün süre ile çevre temizlik ve düzenleme işyerimizde 15 adet geçici işçinin çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:2-): Gündemimizin 3. maddesinde yer alan5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden 2008 yılı içerisinde Belediyemizde Tam zamanlı olarak İnşaat Mühendisi çalıştırılması ve çalıştırılacak İnşaat Mühendisi ile Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacak ücret karşılığında sözleşme yapmak için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı içerisinde Belediyemizde Tam zamanlı olarak çalıştırmak üzere İnşaat Mühendisi ile yapılacak sözleşme ve anlaşmalarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:3-): Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Belediyemizde 2008 yılı içerisinde Kısmi zamanlı olarak Avukat çalıştırılması ve çalıştırılacak Avukat ile Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacak ücret karşılığında sözleşme yapmak için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere Avukat ile yapılacak sözleşme ve anlaşmalarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:4-): Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Belediyemizde 2008 yılı içerisinde Kısmi zamanlı olarak Veteriner çalıştırılması ve çalıştırılacak Veteriner ile Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacak ücret karşılığında sözleşme yapmak için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı içerisinde Belediyemizde Kısmi zamanlı olarak çalıştırmak üzere Veteriner ile yapılacak sözleşme ve anlaşmalarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:5-): Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Belediyemizin 2007 yılına ait gelir, giderleri ile Hesap ve İşlemlerin Kontrolü için Gizli oyla Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; 8 oyla Bener ERSOY, 8 oyla Yüksel ŞENGÜR, 8 oyla Mehmet CAN, 7 oyla Şakir FENERLİ, 7 oyla Hasan AYTAÇ seçilmişlerdir.02/01/2007

KARAR NO:6-): Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 2008 yılında Belediyemiz Meclis Başkanına, Meclis Üyelerine ve Komisyon üyelerine, katıldıkları oturum için ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Meclis Başkanı, Meclis Üyelerin ve Komisyonda görev yapan Üyelere 40.00-YTL’sı, gerek görülmesi halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere verilmek üzere 35.00-YTL’sı ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008      

KARAR NO:7-): Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi mahallesi Helvacı tepesi mevkiinde 175 ada 43 parsel ve 180 ada 10 parsel no’da kayıtlı mera vasfındaki gayrimenkulün 10.000m2 lik kısmını kiralayan Öztürk Emlakcılık İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.ne kiraya verilen yerin 21.10.2007 tarihi itibarı ile kira tahakkukunun düşürülmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; 06/04/2007 Tarih ve 2007/14 sayılı Mera Komisyon Kararı ile bahse konu yerin Ezine Kadastro Mahkemesinin 23/05/2000 tarih ve 200/13 no’lu kararı ve bu kararın onandığı Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2000/6671 Esas no’lu kararı ile kesinleşen 180 ada, 10 no’lu parselin orman sayılan yerlerden  olduğuna karar verildiğinden; 21.10.2007 tarihi itibarı ile kira tahakkukunun düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:8-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Belediye Meclisimizin 2008 yılı içerisinde toplanacağı günün belirlenmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin her ayın ilk Çarşamba günü toplanması ve Meclis saatinin Başkanlıkça belirlenmesini oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

KARAR NO:9-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan 2008 yılı içerisinde İşyeri Hekimi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı içerisinde Belediyemizde çalıştırılmak üzere İşyeri Hekimi ile yapılacak sözleşme ve anlaşmalarda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/01/2008

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL             HALİL SEVİM            SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI            MECLİS KÂTİBİ          MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI              (BULUNMADI) 

 


 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır