KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Fatma IŞIK (ÖĞÜT), Mehmet CAN, Yüksel ŞENGÜR, İsmail KAÇAR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Şakir FENERLİ, Bener ERSOY, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN.

BULUNMAYAN ÜYELER: Hasan AYTAÇ, Ahmet ÖZTÜRK.

 

KARAR NO:59-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Gazi Mahallesi tapunun 2632 pafta, 211 ada, 18 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İmar Planı değişikliği ile ilgili Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2007

KARAR NO:60-): Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2008 yılı içerisinde Belediyemizce gerek ve ihtiyaç duyulması halinde iş makinesi, araç, gereç alımları yapılması ve bunlarla ilgili bütçeye gerekli tahsisatın konulmasıyla yine Belediyemize şirket veya şahıslarca yapılacak her türlü bağışlar konusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2007

KARAR NO:61-): Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Geçici 1. Maddesine istinaden 2008 yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde tam zamanlı olarak Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılması hususu oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2007

KARAR NO:62-): Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2008 yılı içerisinde Belediyemiz Mezbahasında görev yapmak üzere kısmi zamanlı olarak sözleşmeli Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Veteriner çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 05/12/2007

KARAR NO:63-): Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2008 yılı içerisinde Belediyemize ait eski ve yeni davalarımızın takiplerini yapmak üzere kısmi zamanlı olarak sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 05/12/2007

KARAR NO:64-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Çetin AYDIN ’ın İmar Planı tadilatı konulu dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2007

KARAR NO:65-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Yüksel ŞENGÜR ’ün önergesinin görüşülmesi neticesinde; İlçemiz Çanakkale – İzmir Asfaltı olarak ismi geçen yolun isminin Ali Saim KAYAALP Bulvarı olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/12/2007

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL             HALİL SEVİM            SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI            MECLİS KÂTİBİ          MECLİS KATİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır