KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Ahmet ÖZTÜRK, Şakir FENERLİ, İsmail KAÇAR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hasan AYTAÇ, Sabri TAŞÖREN, Mehmet CAN, Halil SEVİM, Bener ERSOY, Yüksel ŞENGÜR.

BULUNMAYAN ÜYELER: Erdoğan GÜNGÖRDÜ.

 

KARAR NO:41-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 2008 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi neticesinde; 2008 yılı Ücret tarifelerinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:42-) Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz İmar Komisyonuna 5 adet üyenin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz İmar Komisyonuna, açık oylama sonucunda İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN, Ahmet ÖZTÜRK, Şakir FENERLİ bir yıllığına oy birliğiyle seçildiler.03/10/2007

KARAR NO:43-) Gündemimizin 4. maddesinde yer Belediyemiz Bütçe Kesin Hesap Komisyonuna 5 üyenin seçilmesi neticesinde; Belediyemiz Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna, açık oylama sonucunda İsmail KAÇAR, Hasan AYTAÇ, Bener ERSOY, Mehmet CAN ve Ahmet ÖZTÜRK bir yıllığına oy birliğiyle seçildiler.03/10/2007

KARAR NO:44-) Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Belediye Encümenine gizli oyla 2 üyenin seçilmesi neticesinde; 10’ar oy’la D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, 7’şer oy’la Hasan AYTAÇ Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.03/10/2007

KARAR NO:45-) Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediyemiz 2008 yılı Analitik Bütçe Tasarısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz 2008 yılı Analitik Bütçe Tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:46-) Gündemimizin 7. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 104 ada, 177 parsel no’da kayıtlı taşınmazın ilave imar planı ile ilgili Komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; Komisyon raporu Meclis Üyesi Ahmet ÖZTÜRK, Mehmet CAN ve Şakir FENERLİ’nin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:47-) Gündemimizin 8. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 66 ada, 29 parsel no’lu taşınmazın İmar Planı Tadilatının görüşülmesi neticesinde; İmar Planı Tadilatının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:48-) Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Camikebir Mahallesi Alibey Sokak 87 ada, 1 parselde bulunan arsanın satışı için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Bahse konu yerin Türk Telekom’a satılması için Belediyemizce gösterilecek olan yere umuma açık tuvalet yapılması ve bu hususta Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:49-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan İbrahim ÖZKAN’ın dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; Müstecirin yaptığı ve yapacağı masrafları göz önünde bulundurarak Meclis Üyeleri bahse konu işyerinin kirasının 15 yıl uzatılmasını, yine Meclis Üyesi İsmail KAÇAR 10 yıl uzatılmasını önerdi. Yapılan açık oylama neticesinde Meclis Üyesi İsmail KAÇAR’ın 10 yıl uzatılmasına istinaden 15 yıl uzatılması oy çokluğuyla kabul edildi.03/10/2007

KARAR NO:50-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Erdoğan GÜNGÖRDÜ’nün istifasının görüşülmesi neticesinde; Meclis Üyeliğinden istifa ettiği yönündeki dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu.03/10/2007

KARAR NO:51-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden Meclis Üyesi Yüksel ŞENGÜR’ün ret oyuna karşılık oy çokluğuyla gündeme alınan İlçemiz Gazi Mahallesi Mangallar Mevkii 180 ada, 13 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzii İmar Planının görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.03/10/2007

 

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır